Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Instytut Kontroli Wewnętrznej,
Audytu i Optymalizacji

Główne cele funkcjonowania Instytutu:

Instytut Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Optymalizacji Collegium Humanum utworzony został w celu wsparcia organizacji rządowych i pozarządowych oraz przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, usługowych w zakresie opiniowania, audytu wewnętrznego, optymalizacji procesów biznesowych, systemów zarządzania czy analiz finansowych.

 

Zwiększanie świadomości postrzegania procesów wewnętrznych opartych o wymagania norm i standardów zarówno krajowych jak i międzynarodowych przyczynia się bezpośrednio do wzrostu wydajności funkcjonowania organizacji.

Rada programowa IKWAiO:

Przewodniczący rady:
1. Mieczysław Obiedziński
Prezes Zarządu TÜV SÜD Polska

Członkowie rady:
1. Robert Sosiński
Auditor wiodący – TÜV SÜD Polska
2. mgr Sławomir Trzciński
Audytor wewnętrzny, doradztwo biznesowe – NIK
3. Michał Smagała
Marketing i rozwój – Quality Austria Polska
4. mgr Bartłomiej Kubicki MBA, LL.M.
Radca prawny
5. mgr Krystian Wilk MBA
Radca prawny
6. mgr Kamil Kozubek MBA
Radca prawny
7. mgr Tadeusz Bubeła
Audyt systemów zarządzanie – TB System

Obszar działalności

IKWAiO jako niezależna jednostka (strona druga lub trzecia) wydaje opinie, przeprowadza kontrole wewnętrzne i  audyty dotyczące w szczególności:

Audytów finansowych

Audytów wewnętrznych oraz „zerowych” systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji etc.

Wydawaniu opinii strony trzeciej dotyczące stopnia przygotowania organizacji do procesu certyfikacji systemów zarządzania

Audytów zewnętrznych przebiegu szeroko rozumianych procesów biznesowych zachodzących w organizacjach handlowych, usługowych, produkcyjnych, zarówno prywatnych jak i tych z udziałem Skarbu Państwa

Modelowania i optymalizacji zidentyfikowanych procesów biznesowych

Integrację i optymalizację wdrożonych systemów zarządzania

Audytów i kontroli u dostawców produktów i usług, podwykonawców czy innych zewnętrznych firm współpracujących

Szkolenia

Instytut oferuje profesjonalne szkolenia, zamknięte oraz otwarte, podnoszące poziom wiedzy oraz kompetencje zawodowe, a w szczególności:

  • systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2015-10
  • systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001:2015-09
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie PN-ISO 45001:2018-06
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego na normie PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
  • systemów zintegrowanych

Wymagania i dobre praktyki. Zarzadzanie audytami wewnętrznymi w organizacji

  • systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2015-10
  • systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001:2015-09
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie PN-ISO 45001:2018-06
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego na normie PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
  • systemów zintegrowanych

zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 19011:2018-08

Współpraca

Instytut współpracuje z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi, notyfikowanymi oraz naukowymi w kraju i za granicą. Należą do nich między innymi:

Dzięki temu Instytut jest w stanie skutecznie wspierać organizację podczas audytów klienta czy audytów certyfikujących.

Zakres działania Instytutu oraz jego oferta konsultingowa, szkoleniowa i opiniodawcza są stale rozszerzane i modyfikowane zgodnie z rzeczywistym stanem gospodarki oraz wolnego rynku.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.