Instytut Kontroli Wewnętrznej,
Audytu i Optymalizacji

Główne cele funkcjonowania Instytutu:

Instytut Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Optymalizacji Collegium Humanum utworzony został w celu wsparcia organizacji rządowych i pozarządowych oraz przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, usługowych w zakresie opiniowania, audytu wewnętrznego, optymalizacji procesów biznesowych, systemów zarządzania czy analiz finansowych.

 

Zwiększanie świadomości postrzegania procesów wewnętrznych opartych o wymagania norm i standardów zarówno krajowych jak i międzynarodowych przyczynia się bezpośrednio do wzrostu wydajności funkcjonowania organizacji.

Dyrektor Instytutu

mgr Michał Jurczyk, EMBA
E-mail: michal.jurczyk@humanum.pl
Tel. 0 697-504-463

Obszar działalności

IKWAiO jako niezależna jednostka (strona druga lub trzecia) wydaje opinie, przeprowadza kontrole wewnętrzne i  audyty dotyczące w szczególności:

Audytów finansowych

Audytów wewnętrznych oraz „zerowych” systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji etc.

Wydawaniu opinii strony trzeciej dotyczące stopnia przygotowania organizacji do procesu certyfikacji systemów zarządzania

Audytów zewnętrznych przebiegu szeroko rozumianych procesów biznesowych zachodzących w organizacjach handlowych, usługowych, produkcyjnych, zarówno prywatnych jak i tych z udziałem Skarbu Państwa

Modelowania i optymalizacji zidentyfikowanych procesów biznesowych

Integrację i optymalizację wdrożonych systemów zarządzania

Audytów i kontroli u dostawców produktów i usług, podwykonawców czy innych zewnętrznych firm współpracujących

Szkolenia

Instytut oferuje profesjonalne szkolenia, zamknięte oraz otwarte, podnoszące poziom wiedzy oraz kompetencje zawodowe, a w szczególności:

  • systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2015-10
  • systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001:2015-09
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie PN-ISO 45001:2018-06
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego na normie PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
  • systemów zintegrowanych

Wymagania i dobre praktyki. Zarzadzanie audytami wewnętrznymi w organizacji

  • systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2015-10
  • systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001:2015-09
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie PN-ISO 45001:2018-06
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego na normie PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
  • systemów zintegrowanych

zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 19011:2018-08

Współpraca

Instytut współpracuje z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi, notyfikowanymi oraz naukowymi w kraju i za granicą. Należą do nich między innymi:

Dzięki temu Instytut jest w stanie skutecznie wspierać organizację podczas audytów klienta czy audytów certyfikujących.

Zakres działania Instytutu oraz jego oferta konsultingowa, szkoleniowa i opiniodawcza są stale rozszerzane i modyfikowane zgodnie z rzeczywistym stanem gospodarki oraz wolnego rynku.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW