Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Instytut Szkoleń i Rozwoju

O Instytucie:

Misja instytutu

Misją instytutu szkoleń i rozwoju jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji menedżerskich i naukowych zarówno studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych czy podyplomowych jak i pracowników i współpracowników Collegium Humanum.

Przewodniczący Rady Programowej

Izabella Deneau
MBA,CPA,BBSE CEO

E-mail: izabella.deneau@humanum.pl

Dane kontaktowe

COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska

Instytut Nowych Technologii

ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Woj. mazowieckie

Polska

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

TEL.:+48 603692276

Rada Programowa

Obszar działalności

Do głównych zadań i celów Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych należą:

Upowszechnianie wiedzy i świadomości w zakresie technologii blockchain i sztucznej inteligencji (AI) i innych technologii znacząco wpływających na kształt współczesnego społeczeństwa wiedzy.

Inspirowanie koncepcji i zastosowań biznesowych dla nowych technologii

Współpraca z ciałami ustawodawczymi i regulatorami rynków w zakresie wypracowywania rozwiązań prawnych funkcjonowania nowych technologii w Polsce.

Promowanie międzynarodowych standardów, zasad i dobrych praktyk w obszarze ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i zgodnością – Governance, Risk and Compliance (GRC)

Dokonywanie niezależnych ocen, opinii, audytów w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, zarządzania usługami, architektury i technologii informacyjnych, cyberbezpieczeństwa i prywatności, ochrony danych osobowych

Wsparcie sektora jednostek publicznych w dialogu z biznesem, którego celem będzie optymalne zastosowanie nowych technologii, między innymi na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rozpoznawanie najnowszych trendów prawnych, organizacyjnych, technologicznych i aplikowanie ich w najbardziej zainteresowanych jednostkach rządowych i samorządowych.

Przygotowywanie opinii, ekspertyz, analiz i opracowań naukowych na temat możliwości aplikowania nowych technologii w systemach zarządzania jednostek publicznych.

Promowanie rozwoju nauk ścisłych i zainteresowania nowoczesnymi technologiami wśród studentów nauk technicznych, inicjowanie współpracy międzynarodowej inicjatyw edukacyjnych oraz umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń z wiodącymi i cenionymi zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi.

PODEJMOWANE ZAGADNIENIA W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUTU

 1. Informatyka i zarządzanie informacja 
 2. Nadzór właścicielski i zarządzanie operacyjne IT
 3. Międzynarodowe standardy zarządzania architektura informacyjna
 4. Organizacja informatyki w przedsiębiorstwie (cele zadana i funkcje)
 5. Role odpowiedzialności uprawnienia delegowanie
 6. Mapowanie celowi procesów przedsiębiorstwa na cele IT
 7. Mapowanie procesów przedsiębiorstwa na cele IT 
 8. Zarzadzanie strategiczne IT (wizja, misja, cele, inicjatywy strategiczne)
 9. Mierzenie efektywności i skuteczności działania (mierniki i wskaźniki)
 10. Typy inicjatyw strategicznych (procesy projekty programy)
 11. Ocena i optymalizacja strategii IT
 12. Nadzór na wykonaniem strategii (kontroli operacyjnej i strategicznej IT)
 13. Procesy informatyczne dotyczące planowania i organizacji
 14. Procesy informatyczne dotyczące nabywanie i wdrażania
 15. Dostarczania i wsparcia (podejście usługowe)
 16. Procesy dotyczące dostarczania i ewaluacji
 17. Nadzór inwestorski i właścicielski 
 18. Systemy wspierające zarządzanie IT
 19. Wdrażanie, ocena i doskonalenie systemów ochrony informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

INICJATYWY STRATEGICZNE

 1. Analiza, wybór i zastosowania technologii i architektury rozwiązania, projektowanie i wykonanie   oprogramowania, utrzymanie i rozwój produktów i usług, zarządzanie projektami, opinie eksperckie,
 2. Due dilligence, planowanie, analiza kosztów – korzyści, projektowanie rozwiązań: metodologii, dokumentacji i organizacji procesów wspieranych oprogramowaniem.
 3. Zapewnienie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i compliance.
 4. Prawne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa, kontrola i audyt w zakresie cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania.
 5. Modelowanie procesów, analizy ryzyka, analiza rozwiązań zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą, zarządzania usługami, gap analysis, 
 6. Analiza rynków, projektowanie cen, opis produktów, go to market, projektowanie i wykonywanie szkoleń, obsługa mediów społecznościach w zakresie informowania rynków o nowych technologiach.
 7. Organizowanie konsorcjów branżowych w celu dostarczania produktów, wiedzy.

Instytut Nowych Technologii prowadzi badania, przygotowuje, ekspertyzy i rekomendacje dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Jest także organizatorem i uczestnikiem polskich i międzynarodowych konferencji, seminariów i wykładów monograficznych w zakresie upowszechniania nowych technologii. Z Instytutem współpracuje wielu badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce oraz działaczy politycznych i społecznych.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.