Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Instytut Pedagogiki

Misja instytutu

Misją Instytutu Pedagogiki jest ciągłe dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodów pedagoga i nauczyciela zgodnie z etyką zawodu. Jednocześnie, Instytut koncentruje się na kształtowaniu kompetencji przyszłości, promowaniu koncepcji uczenia się przez całe życie oraz rozwijaniu odpowiedzialnych społecznie refleksyjnych praktyków, którzy zachowują przy tym najwyższe standardy akademickiej doskonałości.

Dyrektor Instytutu

dr Jakub Adamczewski

 • Poniedziałek – dyżur instytutowy – 9:30-13:30,
 • Czwartek – dyżur dla studentów – 10-14:00,
 • Piątek – dyżur alarmowy na uczelni 9:30-15:00

Opiekun kierunku

Pedagogika I i II stopnia Poznań

dr Jakub Adamczewski

Czwartek, dyżur merytoryczny 10:00-14:00;

Podczas zjazdów:

 • 26.11 [godz. 15-16];
 • 10.12 [godz. 13-14];
 • 28.01 [godz. 8-9]

OPIEKUN KIERUNKU

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr Jakub Adamczewski

Czwartek, dyżur merytoryczny 10:00-14:00;

Podczas zjazdów:

 • 26.11 [godz. 15-16];
 • 10.12 [godz. 13-14];
 • 28.01 [godz. 8-9]

Kadra dydaktyczna

 • dr Aneta Kokot
 • prof. CH dr Anna Knocińska