Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Instytut Psychologii

Misja instytutu

Misją Instytutu Psychologii Filii Collegium Humanum w Poznaniu jest kształcenie przygotowanych do swoich ról zawodowych – specjalistów, którzy dzięki rzetelnie przekazywanej wiedzy oraz rozwijaniu fachowych umiejętności, staną się nie tylko uczestnikami, ale i współkreatorami rynku. Przyświecają nam jak drogowskaz słowa wielkiego przedwojennego prezydenta Poznania, Cyryla Ratajskiego, który przekonywał iż na przekór temu, co rodzi zwątpienie i hamuje rozwój, należy pokazywać światu swoje siły twórcze, a także drzemiącą w ludziach „zdolność do największych wysiłków, (…) zmysł organizacyjny coraz doskonalszy i płodność ducha niezwykłą”.

Dyrektor Instytutu

dr Jolanta Vogt-Hajder, prof. CH

  • poniedziałek 09:30-11:00
  • środa 8:00-9.30
  • sobota 8:00-9:00

Opiekun kierunku

Psychologia stacjonarna

dr Jolanta Vogt-Hajder, prof. CH

poniedziałek 11:00-15:00

OPIEKUN KIERUNKU

Psychologia niestacjonarna

dr Małgorzata Tyszkowska

  • podczas zjazdów soboty: 16.45-18.15
  • środy 15.00 – 16.30 pokój wykładowców

Kadra dydaktyczna