fbpx

Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Karta ECHE Programu Erasmus+ dla Collegium Humanum

Karta ECHE Programu Erasmus+ dla Collegium Humanum

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska przyznała Collegium Humanum Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE).  Uczelnia cieszymy się niezmiernie z tego sukcesu, który oznacza możliwość ubiegania się o fundusze programu Erasmus+ w latach 2021-2027.

 

  • Co to jest Karta ECHE?

Karta ECHE jest warunkiem uczestnictwa w programie Erasmus+ oraz określa ogólne ramy jakości działań instytucji szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ w perspektywie finansowej 2021-2027 z zakresu:

1)     Mobilności edukacyjnej – Akcja 1
2)     Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (projekty współpracy) – Akcja 2
3)     Wsparcia dla rozwoju polityk i współpracy – Akcja 3

 

  • Zobowiązania Uczelni

W ramach ECHE Uczelnia zobowiązuje się m.in. do:
– zapewnienia i przestrzegania pełnego i równego dostępu dla wszystkich uczestników programu
– posiadania procedury przyznawania punktów ECTS
– wdrażania i promowania zielonych praktyk w ramach programu Erasmus+
– zaliczenia wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów, na które student uczęszczał podczas pobytu za granicą
– automatycznego wzajemnego uznawania okresów nauki za granicą, bez konieczności zdawania przez uczestnika dodatkowych egzaminów lub uczestniczenia w dodatkowych zajęciach
– niepobierania od studentów przyjeżdżających jakichkolwiek opłat rejestracyjnych, opłat za naukę i egzaminy, bezpłatne korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.

 

  • Nowości w programie Erasmus+ na lata 2021-2027

– strategie integracyjne i inkluzywne
– europejska legitymacja studencka i aplikacja mobilna Erasmus+
– rozpowszechnienie mobilności mieszanej
– zaangażowanie w promocję programu Erasmus+ tzw. lokalnych ambasadorów, tj. byłych uczestników, studentów oraz pracowników.

 

Linki:
Karta Erasmus (wersja polska)
Karta Erasmus (wersja angielska)
Deklaracja Polityki Erasmusa Collegium Humanum

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW