Key Account Management Academy

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Key Account Management Academy
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Każda organizacja na pewnym poziomie swojego rozwoju, dokonuje kategoryzacji swoich odbiorców. Wśród wszystkich partnerów biznesowych, znajdują się również Ci, którzy są najważniejsi, czyli kluczowi. Zarządzanie współpracą z najważniejszymi klientami (key account management), wymaga najwyższych kompetencji, które można rozwijać. Wszystkie elementy programu studiów, dają profesjonalną podstawę do pracy na stanowisku stanowiskach: Key Account Manager oraz Kupiec.

spotkanie

PROGRAM Studiów

 1. Nowoczesny Key Account Management
 2. Nowoczesny Category Management 
 3. Negocjacje i komunikacja
 4. Joint Business Planning
 5. Praktyczne narzędzia pracy Key Account Managera: finanse i matematyka handlowa
 6. Świat oczami Kupca (negocjacje zakupowe)
 7. Zarządzanie zespołami zadaniowymi
 8. Prawo handlowe
 9. Zarządzanie projektami
 10. Etyka biznesu
 11. Podstawy Logistyki

Umiejętności

Studia skierowane są do osób, których interesuje rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem współpracą z najważniejszymi klientami (key account management). Do takich kompetencji, zalicza się mn. profesjonalne przygotowanie oraz prowadzenie procesów negocjacyjnych, zarządzanie grupami roboczymi czy umiejętność perswazyjnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz kontrola emocji. Studia skierowane są do osób, które pracują na stanowiskach: Dyrektor Sprzedaży, Key Accont Manager, Kupiec a także do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w Działach Kluczowych Klientów.

Koordynator Merytoryczny studiów

dr Krzysztof Kałucki, MBA: Praktyk biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w sprzedaży, zarządzaniu kadrą menadżerską i negocjacjach. Aktywny negocjator biznesowy. Z wykształcenia socjolog (Uniwersytet Jagielloński) oraz absolwent MBA (Polska Akademia Nauk), doktor nauk społecznych (SGH). Certyfikowany trener biznesu. Autor pierwszej na Świecie publikacji nt przygotowania do negocjacji w key account management (na podstawie wieloletnich badań na grupie kupców i KAM w Polsce). Zainteresowania prywatne: sporty walki. Instruktor Narciarstwa Alpejskiego. Prace naukowe i publikacje: Książka „Key Account Manager” (Difin, 2015), publikacje w Zeszytach Naukowych SGH, Książka „Techniki Negocjacyjne” (Difin, 2018). Wykłady eksperckie: Uniwersytet SWPS, SGH, Collegium Humanum (MBA), Akademia Sztuki Wojennej.  Dyrektor Zarządzający KAM Instytut.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
7600,00 zł
2 wpłaty półroczne
3800,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1900,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

mgr Marta Drużna

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

REKRUTACJA

+48 608 800 591

+48 736 229 166

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.