Rekrutacja trwa

Kim jesteśmy

Collegium Humanum wyróżnia odwaga w wytyczaniu nowych ścieżek edukacyjnych, najwyższa jakość i innowacyjny model nauczania oraz wrażliwość wyrażone w mottach Edukacja dla Sukcesu i Be More Humanum.

Collegium Humanum jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia.

Prowadzimy studia w siedzibie w Warszawie, w Filiach w PoznaniuRzeszowie, jesteśmy obecni także w Czechach (Filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (Filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (Filia w Andiżanie). Collegium Humanum to pierwsza i dotychczas jedyna polska uczelnia, która uruchomiła filię w Azji. Ponadnarodowość wspólnoty nauczających i studiujących na Collegium Humanum stanowi o jej sile, afirmuje różnorodność oraz wspiera wszechstronną współpracę w ramach dobrego sąsiedztwa i ponadregionalną.

Tworząc ofertę edukacyjną wykraczamy poza tradycyjne schematy. Programy studiów w Collegium Humanum powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i uznanych specjalistów-praktyków, stale analizujących wymagania zmieniającego się świata oraz związane z nimi potrzeby edukacyjne. Efektem tej pracy jest nowatorska, kreatywna i innowacyjna oferta edukacyjna stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych nie tylko na rozwój intelektualny, ale i na sukces zawodowy; ambitnych i pragnących czerpać pełną satysfakcję z przyszłej pracy. Tę aktualną, praktyczną wiedzę przekazują wielowymiarowi wykładowcy akademiccy, eksperci z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim. Standardem naszej pracy jest indywidualne podejście do każdego Studenta – tak, by wydobyć drzemiący w nim potencjał.

Szczególną wagę przywiązujemy do krajowej i międzynarodowej weryfikacji jakości oferowanych przez nas produktów edukacyjnych. Programy naszych studiów podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu nie tylko przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), ale także w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Uczelnia należy także do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies oraz Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP). To jedynie wybrane przykłady walidacji, świadczących o uznanej marce naszych studiów. Pamiętamy też o przekazywaniu wartości humanistycznych. Jesteśmy sygnatariuszem Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającej pod auspicjami ONZ inicjatywy kształtującej postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów w biznesie, polityce i innych wymiarach życia publicznego.

Business Graduates Association

EDUKACJA DLA SUKCESU

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.