Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Rzeszowie

Klasa patronacka Collegium Humanum

15 września 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Rzeszowską Filią Collegium Humanum a Zespołem Szkół w Kańczudze.

 

Uczelnię reprezentowała Prorektor mgr Izabela Kulaga, MBA, a Zespół Szkół Dyrektor Dorota Konieczna. Władze Miasta i Gminy Kańczuga na terenie której znajduje się szkoła, reprezentował Burmistrz Andrzej Żygadło. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom Klas Patronackich pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk psychologicznych i pedagogicznych oraz rozpropagowanie oferty dydaktycznej Collegium Humanum.

 

Patronatem oraz opieką dydaktyczną zostały objęte klasy humanistyczne. Podpisane porozumienie stanowi ogromną korzyść dla uczniów. W ramach szeroko zakreślonej współpracy przewidziano m.in. organizację dedykowanych zajęć dydaktycznych, wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz innych zajęć o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Możliwość stałego kontaktu ze środowiskiem naukowym pozwoli uczniom poznać ofertę edukacyjną Uczelni i tym samym ułatwi dokonanie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej oraz przyczyni się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów.

 

Przyszli psychologowie i pedagodzy będą mieć możliwość odbywania zajęć z przedmiotów kierunkowych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, w pracowniach Uczelni. Będą uczestniczyć w konferencjach i warsztatach tematycznych. Wzajemna pomoc merytoryczna oraz wspólne doskonalenie procesu dydaktycznego z pewnością będzie mieć wymierne korzyści dla Uczniów i Absolwentów Szkoły.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.