Rekrutacja trwa

Koła Naukowego Seksuologii „Sexualitas Humana”

Koło Sexualitas Humana jest organizacją studencką mającą na celu poszerzać widzę dotyczącą seksuologii wśród członków, studentów i społeczeństwa Swoje założenia realizuje przez aktywną edukację social mediową, prowadzenie wykładów oraz organizowanie konferencji naukowych.

Koło naukowe seksuologii „Sexualitas Humana” jest stowarzyszeniem studentów, które ma charakter naukowy. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób chcących nie tylko studiować, ale i brać czynny udział w życiu Instytutu Psychologii CH w Poznaniu. Gromadzi studentów pragnących wyjść poza sztywne ramy programu studiów i rozwijać swoje zainteresowania i pasje, pogłębiając przy tym wiedzę związaną ze studiowanym kierunkiem. Koło zrzesza studentów wszystkich lat oraz kadrę uniwersytecką, pozwalając im na podejmowanie wspólnych inicjatyw z zakresu seksuologii.

Opiekun Koła

dr Marta Majorczyk

Przewodniczący Koła

Marcelina Kaźmierczak
KOŁO NAUKOWE SEKSUOLOGII „SEXUALITAS HUMANA”

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

  • poszerzanie wiedzy z szeroko rozumianej seksuologii,
  • rozszerzanie wiadomości w oparciu o kanon lektur i artykułów wykraczających poza podstawowy program studiów psychologicznych,
  • zainteresowanie studentów pierwszego roku dziedziną seksuologii,