Rekrutacja trwa

Koła Naukowe Tygryski Zarządzania

Koło naukowe Tygryski Zarządzania to grupa zrzeszająca młodych i pełnych ambicji studentów, którzy to pragną rozwijać się w dziedzinach marketingu, zarządzania i ekonomii oraz rozwijać swoje zdolności menedżerskie i organizacyjne oraz umiejętności pracy zespołowej i tworzenia wszelkiego rodzaju wydarzeń bądź innego rodzaju aktywności bez większego określenia ich formy.

„Wierzymy, że aktywny udział w kole sfinalizowany naszą własną konferencją naukową na podstawie naszych własnych artykułów, byłby niesamowitym doświadczeniem osobistym, jak również otworzyłby nam wiele dróg przyszłościowych, jako że nigdy wcześniej w Polsce studenci pierwszego roku nie próbowali zorganizować tak zaawansowanego projektu naukowego.”

Opiekun Koła

dr Filip Szymczak

Przewodniczący Koła

Robert Lijewski
KOŁO NAUKOWE TYGRYSKI ZARZĄDZANIA

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

  • zdobywanie i poszerzanie nowej wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz umiejętności z dziedziny marketingu, zarządzania i ekonomii;
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupach;
  • promowanie Collegium Humanum, koła i jej członków;
  • popularyzacja wiedzy w zakresie marketingu, zarządzania i ekonomii wśród studentów Collegium Humanum
  • prowadzenie badań marketingowych;
  • realizacja projetków o charakterze biznesowo-naukowym;
  • zorganizowanie konferencji naukowej o tematyce nawiązującej do charakteru koła jako studenci pierwszego roku studiów;
  • rozwój zdolności menedżerskich oraz organizacyjnych wśród członków koła;