Rekrutacja trwa

Koło Naukowe Anima Actio

Misja koła zakłada szeroko pojętą analizę psychologiczną, której poszczególne aspekty będą wybierane co spotkanie lub co semestr. W duchu otwartości i ciekawości naukowej studenci i studentki biorą pod lupę filmy i ekranizacje, żeby móc zrozumieć wzorce osobowe prezentowane przez bohaterów i bohaterki oraz techniczne aspekty wzbudzania emocji u publiczności. Członkowie i członkinie Koła zaznajamiają się również z tym, jaki wpływ na kształtowanie społeczeństwa mają filmy. W ramach spotkań organizowane są również debaty, konwersatoria i konferencje z osobami ze środowiska filmowego.

W duchu otwartości i ciekawości naukowej studenci i studentki biorą pod lupę filmy i ekranizacje, żeby móc zrozumieć wzorce osobowe prezentowane przez bohaterów i bohaterki oraz techniczne aspekty wzbudzania emocji u publiczności. Członkowie i członkinie Koła zaznajamiają się również z tym, jaki wpływ na kształtowanie społeczeństwa mają filmy. W ramach spotkań organizowane są również debaty, konwersatoria i konferencje z osobami ze środowiska filmowego.

Opiekun Koła

prof. CH dr Magdalena Żołud

Przewodniczący Koła

Justyna Moczarska
KOŁO NAUKOWE ANIMA ACTIO

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

Koło Naukowe Anima Actio będzie zajmowało się poszerzeniem wiedzy psychologicznej w oparciu o analizę dzieł kinematografii światowej.