Rekrutacja trwa

Koło Naukowe DIAGNOSIS

Koło naukowe jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. W jego skład wchodzą studenci psychologii wszystkich lat. Uczestnictwo w kole naukowym pozwala na wyjście poza ramy programu kształcenia poprzez rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze diagnozy psychologicznej.

Wspólnie podejmowane inicjatywy studentów wraz z kadrą akademicką pozwala na organizację debat, warsztatów i szkoleń w wąskiej i jednocześnie jednej z najważniejszych dziedzin psychologii związanej z analizami psychometrycznymi (testy psychologiczne) oraz analizami leksykalnymi (wywiady) przeprowadzanymi na różnej populacji.

Udział w kole naukowym przybliża studentów do poznania narzędzi badawczych stosowanych w psychologii, posługiwania się nimi w przyszłej praktyce w zawodzie psychologa na potrzeb diagnoz indywidualnych jak i w ramach prowadzonych badań naukowych, które stanowić będą nie tylko ułatwienie w opracowaniu pracy magisterskiej, ale stanowić będą bazę do dalszej nauki w ramach studiów III stopnia (doktorskich).

Opiekun Koła

prof. Teresa Panas

Przewodniczący Koła

Magdalena Nowicka
KOŁO NAUKOWE DIAGNOSIS

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu teorii cech osobowości, psychopatologii oraz psychometrii
  • Nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami badawczymi stosowanymi w psychologii