fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Koło Naukowe Práksis

Jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. Zrzesza studentów wszystkich lat, którzy pragną wyjść poza ramy programu. Chcących kształtować swój rozwój osobisty poprzez dodatkowe formy edukacji, łącząc to ze swoimi zainteresowaniami.

Pozwala na podejmowanie wspólnych decyzji z kadrą uniwersytecką, umożliwiając tym integrację. Dzięki organizacji warsztatów, studenci mają możliwość poznania tajników z dziedziny psychologii i nauki. Koło realizuje się również w próby przeprowadzenia badań naukowych, co ma ułatwić studentom opracowanie i zaliczenie pracy magisterskiej na zakończenie toku studiów.

Rozwój koła stanowi spory rozwój osobisty ale również progres nauki w Instytucie Psychologii. Dodatkowo poprzez czynną działalność w SKN Psychologii jego członkowie mają możliwość nabycia czynnego doświadczenia w pracy zespołowej oraz kontaktach interpersonalnych. Jest to szczególnie ważne dla studentów pierwszego roku, aby mogli wdrożyć się w tok życia Studenckiego.

Opiekun Koła

prof. CH dr. Teresa Panas

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

  • Poszerzanie wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny psychologii,
  • Rozszerzanie wiadomości w oparciu o kanon lektur i artykułów wykraczających poza podstawowy program studiów psychologicznych,
  • Zainteresowanie studentów pierwszego roku dziedziną psychologii,

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW