Rekrutacja trwa

Koło Naukowe Prawa Karnego

Opiekun Koła

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c

Przewodniczący Koła

Witold Łukasik
KOŁO NAUKOWE PRAWA KARNEGO

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

  • pogłębianie wiedzy prawniczej, rozwijanie zainteresowań i umiejętności z tematyki prawa karnego;
  • wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym;
  • integrację środowiska studenckiego i naukowego;
  • współpracę z innymi kołami naukowymi zajmującymi się zagadnieniami prawno-karnymi
  • popularyzowanie wiedzy o prawie karnym wśród jednostek
  • organizacyjnych o charakterze edukacyjnym;
  • analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach karnych.