Rekrutacja trwa

Koło Naukowe Psychologów Chrześcijańskich

Koło Naukowe PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH Ancilla Dei et hominum  jest stowarzyszeniem studentów, które ma charakter naukowy. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób chcących nie tylko studiować, ale i brać czynny udział w życiu uczelni  CH.

Gromadzi studentów pragnących wyjść poza sztywne ramy programu studiów i rozwijać swoje zainteresowania i pasje, pogłębiając przy tym wiedzę związaną ze studiowanym kierunkiem, zachowując jednocześnie wartości chrześcijańskie. Koło zrzesza studentów wszystkich lat oraz kadrę uniwersytecką, pozwalając  im na podejmowanie wspólnych inicjatyw. Owocuje to zacieśnianiem więzi i burzeniem sztucznych barier pomiędzy tymi grupami. Koło stanowi swoistą ostoję życia kulturalnego w Instytucie Psychologii CH. Poprzez organizację wielu imprez okolicznościowych i spotkań. Koło Naukowe Psychologów Chrześcijańskich  to integralną część Instytutu, znacznie urozmaicająca życie studenckie i pozwalająca na pełną integrację społeczności studenckiej. Dodatkowo poprzez czynną działalność w Kole Studentów Psychologii i Psychotraumatologi, jego członkowie mają możliwość nabycia cennego doświadczenia w pracy zespołowej, organizacji wydarzeń czy kontaktach interpersonalnych, a to szczególnie ważne, by zachować wartości chrześcijańskie, zgłębiać wiedze i umiejętnie weryfikować ją zachowując własną tożsamość natury i celów stawianych przez niniejsze Koło.

Opiekun Koła

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c
KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

Promowanie nauk psychologicznych, pogłębianie wiedzy psychologicznej, rozwijanie zainteresowań i umiejętności z tej tematyki,  poszukiwanie prawdy o człowieku, jako całości, interdyscyplinarne rozważania na temat ludzkiej natury, ukazywanie w świetle wartości chrześcijańskich nauki o człowieku i o świecie, wskazywanie aksjologii środowiska człowieka, zgłębianie psychologicznych czynników i uwarunkowań, które wpływają na agatyczną naturę człowieka, popularyzowanie wiedzy o psychologii chrześcijańskiej wśród jednostek organizacyjnych o charakterze edukacyjnym itp;