Rekrutacja trwa

Koło Naukowe Psychoterapii “Insight”

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Insight” w centrum swojej działalności widzi pogłębianie wiedzy w zakresie psychoterapii, jako jednej ze ścieżek zawodowych psychologa. Realizacja zadań SKN „Insight” będzie oparta na poznaniu nurtów psychoterapeutycznych, badaniu podobieństw i różnic między nimi oraz na praktycznym obserwowaniu procesów psychoterapeutycznych w formie warsztatów.


Dbanie o zdrowie psychiczne studentów psychologii i pozostałych studentów Collegium Humanum przez propagowanie psychoedukacji jest wartością nadrzędną członków SKN „Insight”

Opiekun Koła

Jakub Mąkosa

Przewodniczący Koła

Michał Kowalski
Psychoterapii „Insight”

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

Ambicją SKN „Insight” jest poznanie dorobku i sposobu pracy wybitnych polskich psychoterapeutów w ramach wykładów, seminariów, konferencji oraz czerpanie z wiedzy i dorobku psychoterapeutów praktykujących zagranicą.

Pragniemy zdobywać wiedzę, ale także doświadczać rozwoju przez pozostałe sfery: emocje, doznania w ciele. Dlatego też chcemy poznawać i propagować sposoby pracy psychoterapeutycznej, takie jak np.: treningi interpsychiczny i intrapsychiczny, warsztaty pracy z oddechem.