Rekrutacja trwa

Koło Naukowe Wolontarium

Koło Naukowe Wolontariatu podejmuje działania pomocowe, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej. Nasze działania opierają się na idei wolontariatu poprzez kształtowanie i rozwijanie osobowości młodych ludzi. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami publicznymi w celu poszerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie kwalifikacji z zakresu działalności społecznej i wolontarystycznej

Opiekun Koła

dr Henryk Pietrzak

Przewodniczący Koła

Adrianna Kłuskiewicz
KOŁO NAUKOWE WOLONTARIUM

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

Głównymi celami regulaminowym Koła są, w szczególności:

  • kształtowanie oraz szerokie rozwijanie osobowości młodych ludzi poprzez działalność społeczną
  • prowadzenie działalności wolontarystycznej;
  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym: (organizowanie szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, odbywanie praktyk zawodowych, wszelka inna działalność, mająca na celu poszerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie kwalifikacji z zakresu działalności społecznej i wolontarystycznej);
  • współpraca z wszelkimi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie szerzenia ideologii wolontariatu;
  • podejmowanie działań pomocowych, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej;
  • wspieranie przedsięwzięć w zakresie działalności wolontarystycznej, filantropijnej oraz społecznej;
  • prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie.

Wszystkich chętnych Studentów zapraszamy do współpracy.