Rekrutacja trwa

Koło Naukowe Zarządzania Creative Mind

Koło naukowe zarządzania Collegium Humanum to grupa młodych i ambitnych studentów, którzy są gotowi na nowe i ciekawe wyzwania. Członkowie koła pragną poszerzać swoją wiedzę w dziedzinach marketingu i zarządzania, rozwijać zdolności menedżerskie oraz umiejętności pracy zespołowej.

“Wierzymy, że samorealizacja i rozwój osobisty pozwolą nam zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, a działalność w ramach koła pozwoli nam zostać zauważonymi w dziedzinach marketingu i zarządzania oraz przyczyni się do rozpowszechniania wiedzy z tych obszarów.”

Opiekun Koła

dr Bartłomiej Machnik, EMBA

Przewodniczący Koła

Natalia Dzięcioł
KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA CREATIVE MIND

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na

Główne cele działalności koła naukowego:

  • Zdobywanie i poszerzanie wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz umiejętności z dziedziny marketingu i zarządzania;
  • Rozwój zdolności menedżerskich oraz organizacyjnych wśród członków koła;
  • Doskonalenie umiejętności pracy w grupach;
  • Promowanie Collegium Humanum, koła i jej członków;
  • Popularyzacja wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania wśród studentów Collegium Humanum;
  • Realizacja projektów o charakterze biznesowo-naukowym;
  • Prowadzenie badań marketingowych.