Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Koło Naukowe Práksis

Jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. Zrzesza studentów wszystkich lat, którzy pragną wyjść poza ramy programu. Chcących kształtować swój rozwój osobisty poprzez dodatkowe formy edukacji, łącząc to ze swoimi zainteresowaniami.

Pozwala na podejmowanie wspólnych decyzji z kadrą uniwersytecką, umożliwiając tym integrację. Dzięki organizacji warsztatów, studenci mają możliwość poznania tajników z dziedziny psychologii i nauki. Koło realizuje się również w próby przeprowadzenia badań naukowych, co ma ułatwić studentom opracowanie i zaliczenie pracy magisterskiej na zakończenie toku studiów.

Rozwój koła stanowi spory rozwój osobisty ale również progres nauki w Instytucie Psychologii. Dodatkowo poprzez czynną działalność w SKN Psychologii jego członkowie mają możliwość nabycia czynnego doświadczenia w pracy zespołowej oraz kontaktach interpersonalnych. Jest to szczególnie ważne dla studentów pierwszego roku, aby mogli wdrożyć się w tok życia Studenckiego.

Zarząd koła:

Koordynator: dr Teresa Panas
Przewodnicząca: Maria Witecka 
Wiceprzewodnicząca: Wiktoria Krzan 
Sekretarz: Anna Domaradzka 
Skarbnik: Julita Kępkowska 

Kontakt:

Dołącz do Koła Naukowego Práksis

Wyślij zgłoszenie na

Cele działania
Koła i sposoby ich realizacji

Poszerzanie wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny psychologii,

Rozszerzanie wiadomości w oparciu o kanon lektur i artykułów wykraczających poza podstawowy program studiów psychologicznych,

Zainteresowanie studentów pierwszego roku dziedziną psychologii,

Swoje cele Koło realizuje poprzez

Przygotowanie materiałów do przyszłych publikacji,

Praca nad narzędziami badawczymi, które mogą zostać wykorzystane w dziedzinie psychologii

Praca nad badaniami empirycznymi, zagłębiając się w metodologii prowadzenia badań empirycznych

Organizowanie spotkań i konferencji naukowych,

Współpracę z innymi organizacjami studenckimi, działającymi zarówno w CH jak i poza uczelnią.

Omawianie zagadnień, wyników badań i najświeższych informacji związanych z psychologią,

Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu metod diagnozy psychologicznej

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.