Koło Naukowe

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Celem koła jest szerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dysfunkcyjnych. Studenci będą pogłębiać swoją wiedzę w tematyce roli psychologa jako pracownika opieki społecznej, psychologa rodzinnego, jak również biegłego sądowego w sprawach cywilnych i karnych.

Istotnym elementem działalności koła będą również działania profilaktyczne w szkołach. W ramach koła odbywać się będą spotkania członków, prelekcje, cykliczne wewnętrzne mini-konferencje naukowe, wyjścia do ośrodków związanych z działalnością przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzone przez studentów zajęcia z uczniami szkół podstawowych i średnich.

Opiekun Koła

dr Henryk Pietrzak

Przewodnicząca Koła

Magdalena (Lena) Trzaska

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na knppr@humanum.pl

Planowane wydarzenia

Wewnętrzne konferencje naukowe

Dotycząca szerokiego pojęcia rodziny.
Przykładowe tematy: formy związków w Polsce i ich postrzeganie społeczne, relacje rodzic-dziecko na tle rozwoju technologicznego, problematyka generacji Z

Dotycząca tematyki pomocy dzieciom z rodzin przemocowych.
Przykładowe tematy: przesłuchanie dziecka w sądzie, zakładanie niebieskiej karty, praca pedagoga w szkole, specyficzne potrzeby dziecka krzywdzonego

Dotycząca przemocy wobec partnera.
Przykładowe tematy: zgwałcenie w małżeństwie, współuzależnienie partnera, dziecko jako świadek przemocy między rodzicami, przemoc fizyczna partnera, przemoc psychiczna partnera, najczęstsze stereotypy dotyczące przemocy wobec partnera

Dotycząca przemocy na tle seksualnym w najbliższej rodzinie.
Przykładowe tematy: sylwetki sprawców pedofilii/kazirodztwa, skutki w psychice dziecka molestowanego seksualnie, specyfika pracy z dzieckiem molestowanym, objawy molestowania seksualnego dzieci

Dotycząca problemu alkoholizmu w rodzinie.
Przykładowe tematy: kim są DDA i czy istnieją naprawdę, współuzależnienie rodziny, role dziecka alkoholika, czy dziecko alkoholika zostanie alkoholikiem?, case study – głośne sprawy alkoholików, terapia rodzin z uzależnieniem

Dotycząca zabójstwa dziecka przez matkę.
Przykładowe tematy: psychika kobiety w okresie połogu, depresja poporodowa, case study – kiedy matki zabijały, problematyka okna życia

Cykle prelekcji w szkołach:

 • przemoc w rodzinie – mam prawo tak się czuć
 • przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy?
 • rozumiem swoje emocje
  co komu wolno?
 • jak rozmawiać z rodzicem

Spotkania z praktykami:

 • sędzia karny zajmujący się przesłuchaniami dzieci,
 • osoba czynnie działająca w fundacji pomocy dzieciom,
 • policjant odnośnie interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie,
 • psycholog dziecięcy,
 • psycholog sądowy.