Konferencja Naukowa „Ryzyko prawne niejedno ma imię” – 25.09.2019 r.

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie oraz Polska Federacja Szpitali wspólnie organizują prestiżową elitarną Konferencję „Ryzyko prawne niejedno ma imię”.

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokona Pan prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c Rektor Collegium Humanum – Szkoły Głównej. Podczas konferencji omówiony będzie „kodeks dobrych praktyk zarządczych” który dot. standaryzacji rozwiązań umożliwiających sprawniejsze, efektywniejsze zarządzanie podmiotami leczniczymi. Podmioty medyczne które wdrożą kodeks dobrych praktyk będą miały możliwość zwiększonego finansowania ze środków publicznych.

„Kodeks dobrych praktyk zarządczych” przedstawiony będzie wspólnie przez Adama Niedzielskiego, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Prezesa Polskiej Federacji Szpitali Jarosława J.Fedorowskigo, prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC, FPAMC.

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska to miejsce w którym odbywają się ważne debaty, a podczas konferencji odbędzie się debata z udziałem gości z Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Podczas konferencji powołany zostanie Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych (IZISS) oraz przedstawiony będzie unikatowy na skalę światową kierunek studiów Doctor of Business Administration (DBA) zarządzanie w ochronie zdrowiaDBA to najbardziej prestiżowy i elitarny program studiów z zakresu Executive Business Education będący rozwinięciem studiów MBA organizowany przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie i we współpracy z Apsley Business School w Londynie. Studia Doctor of Business Administration (DBA) zarządzanie w ochronie zdrowia to studia potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, a skierowane będą do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

Patronat Honorowy nad konferencją objęła Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa

Program / Program

25 Września / September 2019

ul.Stanisława Moniuszki 1a, Warszawa

 

09.00 Otwarcie Konferencji / Opening ceremony

Paweł Czarnecki H.M. prof. dr hab.  MBA, Dr h.c. Rektor Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej  (Warsaw, Poland)

Jarosław J.Fedorowski, prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC, FPAMC, Prezes Polskiej Federacji Szpitali (Warsaw, Poland)’


09.10-11.00 SESJA I Aktualności z sektora ochrony zdrowia

09:10-09:30 Adam Niedzielski, Kodeks dobrych praktyk zarządczych, Prezes NFZ, (Warsaw,Poland)

09.30-10.00 Piotr Welenc Systemowe podejście do zarządzania jakością, Wolters Kluwer, (Warsaw, Poland)

10.00-10.10 mgr Urszula Szybowicz, Badanie satysfakcji Dyrektorów Szpitali: dalsze wnioski, Polska Federacja Szpitali (Warsaw, Poland)

10.10-10.20 lek.Ligia Kornowska Rynek Startup’ów medycznych w Polsce
10.20-10.50 lek. Patryk Poniewierza „Kultura no – fault, czyli zmiana podejścia do zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia”, Collegium Humanum (Warsaw, Poland

10.50-11.25 Powołanie Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych

11.25-11.50 Przerwa kawowa / Coffebreak

 

11.50-13.20 SESJA II

Ochrona danych- nowe sposoby zabezpieczenia dla podmiotów leczniczych, 

Przewodniczący / Chairman – mec. Piotr Najbuk, DZP

13.50-14.20 Piotr Najbuk, RODO- co zmieniło, jak się go nie bać, Kancelaria Domański-Zakrzewski-Palinka (Warsaw, Poland)

14:20-15:20 Jakub Sierakowski, Innowacyjne zabezpieczenie danych medycznych w podmiotach leczniczych – przykład wdrożenia USECRYPT (Warsaw, Poland)

  13.20-13.50 Przerwa kawowa / Coffebreak

 

13.50-15:20 SESJA III

Odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia

Przewodniczący / Chairman – Jarosław J.Fedorowski, Prezes PFSz

11.50-12.15 mec.Jan Pachocki, Odpowiedzialność profesjonalistów medycznych za sprawowanie opieki medycznej oraz inne ryzyka dla świadczeniodawców. Czy w świetle nowelizacji Kodeksu Karnego można się czuć bezpiecznie? Co zrobić, aby ograniczać ryzyko?” Kancelaria Domański-Zakrzewski-Palinka (Warsaw, Poland)

12.15-13.15 Debata z udziałem zaproszonych gości, MZ, NIL, OIL, Porozumienie Rezydentów,, NIPiP* goście w trakcie potwierdzania,moderator PFSZ

15.20-15.50  Przerwa kawowa / Coffebreak 

 

15:50-17.20 SESJA IV

Efektywny Szpital-Bezpieczny Pacjent, Kody kreskowe bezpieczeństwem pacjenta i personelu

Przewodniczący / Chairman – Urszula Szybowicz, Polska Federacja Szpitali,

15.50-16.15 mec. Jan Pachocki, Bezpiecznie wdrożenie fmd dla podmiotów leczniczych – aspekty prawne, Kancelaria Domański-Zakrzewski-Palinka (Warsaw, Poland)

16.15-16.40 dr Michał Kaczmarski, Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków – szanse i wyzwania dla uczestników łańcucha dystrybucji leków,  Fundacja KOWAL (Warsaw,Poland)

16.40-17.05 Hanna Walczak, Kody kreskowe na rzecz ochrony danych i bezpieczeństwa pacjenta GS1 Polska (Poznań, Poland)

17.05-17.20 Dyskusja Panelowa z udziałem zaproszonych gości, PharmaNET, MZ, Kowal, GS1

 

17.20-18.20 SESJA V

Serwis sprzętu medycznego a odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta

Przewodniczący / Chairman – Agnieszka Weiner, Althea Polska


18.30 Zamknięcie konferencji / Closing ceremony

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW