Rekrutacja trwa

Konferencja Studentów Prawa pt. “Zawody prawnicze i ich przyszłość”

14 czerwca w siedzibie uczelni w Collegium Humanum odbyła się Konferencja Ekspertów Prawa pt. “Zawody prawnicze i ich przyszłość” organizowana przez Instytut Prawa Collegium Humanum pod Honorowym Patronatem:
 • JM M Rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckiego MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c.
 • Fundacji im. Alexisa De Tocqueville’a
 • Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i pracodawców Przedziębiorcy.pl
 • Polskiej Federacji Szpitali
 • Centrum Analiz Prawnych Collegium Humanum

Konferencja została podzielona na II Panele, podczas których zaproszeni przedstawiciele świata nauki prawa i zawodów prawniczych: radca prawny, adwokat, sędzia, prokurator, adwokat kościelny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny opowiedzieli o zaletach i wyzwaniach codziennej pracy oraz studenci, którzy wygłosili referaty – zwrócili uwagę na wizję w zakresie wykonywania ich zawodu.
 
Prelegenci, którzy wystąpili podczas konferecnji:
 • Marzena Witkowska – radca PGRP, wygłosiła referat pt. „Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych zawodów prawniczych”
 • Jan Hambura – doradca restrukturyzacyjny, wygłosił referat pt. „Doradca restrukturyzacyjny – zawód przyszłości”
 • Izabela Ustymenko-Łukasik – radca prawny, wygłosiła referat pt. „Przyszłość zawodu radcy prawnego”
 • Grzegorz Gąsior – urzędnik państwowy, wygłosił referat pt. „Prawnicy w procesie organizacji wyborów”
 • Sędzia Igor Tuleya w wywiadzie/rozmowie ze studentami

Studenci, którzy wygłosili swoje referaty:
 • Maja Nowakowska: „Problematyka zakazu reklamowania się przez adwokatów w perspektywie regulacji zagranicznych”.
 • Emilia Gizka: „Swoboda kontraktowa a zakazy związane z ustaleniem wynagrodzenia w formie success fee”.
 • Angelika Szydlik: „O zakazie prowadzenia przeciwstawnych stron sporów przez pełnomocników będących względem siebie osobami bliskimi”.
 • Dominika Szatan: „Czy gwarantem niezależności adwokata pozostaje zakaz świadczenia przez niego usług prawnych w ramach umowy o pracę”.
 • Beata Fronczak, „Działalność profesjonalnych pełnomocników w Internecie – pomiędzy informowaniem a reklamowaniem”.
 • Paulina Szydłowska: „Analiza możliwości połączenia się samorządu adwokackiego z samorządem radców prawnych”.
 • Olha Kokhanets: „Prawnik w cyberprzestrzeni”.
 • Oliwia Chmielewska: „Czy sztuczna inteligencja wyprze prawników”.
 • Joanna Jagielska: „Prawo nowych technologii jako prawo z przyszłością”.
 • Krystian Kawaliło: „Legal Technology – nowe technologie w pracy prawnika”.
 • Józef Boguszewski: „Analiza sprzeciwów Ministra Sprawiedliwości dotyczących wpisania na listę adwokatów analiza orzecznictwa sądów administracyjnych”.
 • Agata Seżysko: „Skreślenie z listy adwokatów: analiza ilościowa danych na podstawie danych przedstawionych przez ORA”
 • Klaudia Borkowska: „Swoboda działalności gospodarczej a rzetelność świadczenia usług prawnych przez podmioty niekorporacyjne”.
 • Joanna Kucharska: „Czy potrzebna jest nowelizacja ustawy o amunicji i broni palnej?”.
 • Halyna Jarzyło “Rola adwokata w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym”.
Konferencja umożliwiła ocenę zaobserwowania kierunków rozwoju branży i zestawienia ich z aktualnymi regulacjami prawnymi w zakresie wykonywania zawodu prawnika zgodnie z przepisami wewnątrzkorporacyjnymi oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 
Komitet organizacyjny konferencji:
 • Dr Kamil Stępniak – Dyrektor Centrum Analiz Prawnych i adiunkt Collegium Humanum
 • Dr Marcin Jan Stępień – adiunkt Collegium Humanum
 • Dr Bartosz Straszak – adiunkt Collegium Humanum Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary
 • prof. Collegium Humanum  dr Radosław Kostrubiec – adwokat, doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki prawne
 • Mec. Wojciech Chrzanowski – adwokat, prawnik, kanonista, asystent Collegium Humanum
 • Mec. Bartłomiej Solarz –  adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, asystent Collegium Humanum