Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Konferencja szkoleniowa: Innovative technologies in science and education: The experience of Europe.

W dniach 3-5.02 br. odbyła się w siedzibie Collegium Humanum konferencja szkoleniowa na temat szkolnictwa wyższego oraz metod i jakości kształcenia w Europie dla nauczycieli akademickich z uczelni na Ukrainie (Kijów, Charków, Dniepr, Lwów).

 

Innovative technologies in science and education: The experience of Europe

 

Program

-Major trends characterizing higher education development in the European Union countries – national specificity.

-The Bologna Process in higher education development of European Union  countries.

-Distance learning technologies in higher education.

-International Cooperation and Integration in education.

-Management of the education system and independence of the Universities.

-Scientific and educational development along with the upgrading the qualification of teachers.

-The establishment of new curriculums and improving teaching methods according to the international standards.

-Forms and methods of quality control education.

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN