Rekrutacja trwa

Konkurs na najlepszą glosę

Centrum Analiz Prawnych Collegium Humanum

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r., sygn. K 44/07 - czy można zestrzelić samolot pasażerski w razie zagrożenia terrorystycznego?

O konkursie

Celem Konkursu jest wybór najlepszej glosy do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia z 30 września 2008 r., K 44/07, OTK–A 2008/7/126. Autorowi wybranej glosy zostanie przyznana nagroda w postaci zestawu książek i gadżetów Collegium Humanum o wartości 500 zł, a także możliwość publikacji glosy w czasopiśmie naukowym.

 
Glosa może być zarówno aprobująca jak i negująca. Powinna zawierać stanowisko autora dotyczące omawianego orzeczenia oraz jego merytoryczne uzasadnienie.
 
Przesłany tekst powinien spełniać wymagania przewidziane dla tego typu opracowań (w tym streszczenie stanu faktycznego sprawy, część merytoryczną), przy czym nie powinien być dłuższy niż 5 stron maszynopisu spełniającego następujące wymagania: format A4, margines lewy – 2cm, margines prawy – 3,5 cm, margines dolny – 2,5 cm, margines górny – 2,5 cm, czcionka Times New Roman o wielkości 12 pkt, zaś odstępy między wierszami – 1,5.
 
Na zgłoszenia glos czekamy do 10 października 2022 r. pod adresem: cap@humanum.pl

Nagroda główna:

  • Nagrodę dla autora wybranej glosy stanowią publikacje książkowe oraz zestawy gadżetów Collegium Humanum o wartości 500 złotych.

Dokumenty