Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Kursy i szkolenia

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015

Koszt kursu: 1000 zł netto/uczestnik

 • Znajomości oraz interpretacji wymagań normy będącej standardem międzynarodowym
 • Planowania audytów wewnętrznych
 • Przygotowania dokumentacji przedauditowej
 • Przeprowadzenia auditu procesów, dokumentacji, auditu in-situ
 • Wykrycia niezgodności oraz potencjałów do doskonalenia
 • Analizy wyników auditu, przygotowanie danych wejściowych do
 • Przeglądu Zarzadzania
 • Oceny skuteczności wdrożonych działań zapobiegawczych.
 • Dobrych praktyk auditorskich

Program ramowy: 

 1. System Zarządzania Jakością – geneza
 2. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
 3. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018
 4. Audit wewnętrzny, a certyfikacja systemu
 5. Auditowanie w praktyce – działania przedauditowe, przygotowanie planu auditu, auditowanie dokumentacji, audit procesów
 6. Auditowanie w praktyce – audit in-situ
 7. Auditowanie w praktyce – raportowanie, działania poauditowe, niezgodności
 8. Auditowanie w praktyce – działania zapobiegawcze – opracowanie, wdrożenie, ocena – Raport 8D.
 9. Egzamin

Sylwetka trenera: mgr Michał Jurczyk, EMBA

Specjalista zajmujący się optymalizacją procesów, nadzorowaniem projektów oraz wdrażaniem i udoskonalaniem systemów zarządzania opartych na standardach międzynarodowych.

Posiada uprawnienia auditorskie oraz uprawnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika z zakresu norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 oraz wielu norm branżowych. Jest entuzjastą turkusowego podejścia w zarządzaniu organizacją oraz zwinnych metod zarządzania projektami. Ich założenia wykorzystuje z sukcesami w pracy zawodowej.

Biegły sądowy z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.