Rekrutacja trwa

Mec. dr. Kamil Stępniak Dyrektorem Centrum Analiz Prawnych

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. Rektor Collegium Humanum powołał Dyrektora Centrum Analiz Prawnych Collegium Humanum adiunkta i wykładowcę na kierunku Prawo Mec. dr. Kamila Stępniaka.
 
Celem działalności Centrum Analiz Prawnych Collegium Humanum jest propagowanie idei praworządności prawa, a także wspieranie życia publicznego oraz akademickiego poprzez: 
  • Badania w zakresie nauk prawnych i narzędzi LegalTech 
  • Kontrola poprzez monitorowanie jakości stanowionego prawa 
  • Umożliwienie studentom Collegium Humanum na kierunku Prawo nabywania doświadczenia i poszanowania etyki i etosu pracy prawnika. 
Centrum Analiz Prawnych w celu wykonywania swoich działań podejmuje współpracę z jednostkami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi, a także z ośrodkami akademickimi z całej Polski. Wartością nadrzędną CAP jest zachowanie neutralności i obiektywności w pełnionych zadaniach. Dlatego też prowadzimy działania mające na celu koncyliacyjne podejście do problematyki prawnej poprzez uwzględnianie zróżnicowanych stanowisk stron biorących udział w obrocie normatywnym.
 
Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Mec. dr Kamil Stępniak to specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i prawa nowych technologii oraz legislacji.
 
Serdecznie gratulujemy!
Centrum Analiz Prawnych