Rekrutacja trwa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRAX ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH – 13 XI 2020, Michalovce, Słowacja