Strategia Rozwoju i Misja

 

Strategia i Misja Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej uwzględnia założenia i cele rozwoju systemu szkolnictwa wyższego w Polsce wyznaczone Ustawą 2.0 Konstytucja dla nauki (Ustawa Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.), w której szczególnie ważny jest proces umiędzynarodowienia, doskonałość nauki i kształcenia, orientacja na innowacyjną gospodarkę̨ poprzez budowanie pomostu między światem gospodarki, a rozwojem polskiej nauki oraz społeczną odpowiedzialność nauki. Wszystkie cele systemu szkolnictwa wyższego uwzględniają przygotowanie Absolwentów i ich kompetencji do wyzwań współczesnej gospodarki. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp. z o. o. opracował jako Założyciel Uczelni Misję i założenia Strategii na lata 2018-2025.

 

Misją Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej jest:

dążenie do ciągłego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich.

 

Mottem przewodnim wyznaczającym kulturę wartości

Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej jest:

EDUKACJA DLA SUKCESU