Rekrutacja trwa

Strategia Rozwoju i Misja

Strategia i Misja Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej uwzględnia założenia i cele rozwoju systemu szkolnictwa wyższego w Polsce wyznaczone Ustawą 2.0 Konstytucja dla nauki (Ustawa Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.), w której szczególnie ważny jest proces umiędzynarodowienia, doskonałość nauki i kształcenia, orientacja na innowacyjną gospodarkę̨ poprzez budowanie pomostu między światem gospodarki, a rozwojem polskiej nauki oraz społeczną odpowiedzialność nauki. Wszystkie cele systemu szkolnictwa wyższego uwzględniają przygotowanie Absolwentów i ich kompetencji do wyzwań współczesnej gospodarki. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp. z o. o. opracował jako Założyciel Uczelni Misję i założenia Strategii na lata 2018-2025.

 

Misją Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej jest:

dążenie do ciągłego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich.

 

Mottem przewodnim wyznaczającym kulturę wartości

Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej jest:

EDUKACJA DLA SUKCESU

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.