Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Nowi członkowie Konwentu – Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum

20 października 2021 r., podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 Collegium Humanum w TEATRZE POLSKIM im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – Rektor Collegium Humanum, powołał nowych członków Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum.

 

Nominacje otrzymali:

  • Jego Magnificencja, Rektor Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – prof. dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk
  • Jego Magnificencja, Rektor Vysoká škola DTI na Słowacji – PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  • Jego Magnificencja, Rektor Katolícka univerzita v Ružomberku na Słowacji – Ing. Jaroslav Demko, CSc.
  • Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2012-2020, a obecnie Prezes Zarządu Warsaw New Tech University Foundation – prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Dr h.c
  • Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej – mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
  • Wiceprezes Zarządu spółki SYGNITY S.A. – Mariusz Jurak, MBA
  • Prezes Zarządu NASK S.A. – Igor Granosik, MBA

 

Nowych członków Konwentu przywitał ze sceny Przewodniczący Prezydium Konwentu, a jednocześnie Burmistrz Dzielnicy Białołęka – Pan Grzegorz Kuca, EMBA, DBA.

 

Konwent – Rada Konsultacyjna Biznesu Collegium Humanum, to najważniejszy organ doradczy Rektora, podkreślający związek uczelni z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju dydaktycznego, organizacyjnego oraz naukowego, w tym także kształtowanie programów oraz strategii rozwoju studiów, jak i całego Collegium Humanum.

 

Nowym Członkom Konwentu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do współpracy.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.