Rekrutacja trwa

Nowi dyrektorzy Instytutów Psychologii i Zarzadzania w Poznaniu

JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. Konsul Honorowy Uzbekistanu wręczył nominacje dyrektorskie. Na stanowisko Dyrektora Instytutu Zarządzania powołany został dr Filip Szymczak, zaś na Dyrektora Instytutu Psychologii prof. CH dr Marta Majorczyk.

Filia Collegium Humanum w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach Zarządzanie i Psychologia oraz na studiach podyplomowych, m.in. Master of Business Administration (MBA). Nasza Uczelnia zapewnia studentom przyjazne warunki studiowania, dostosowujemy się do indywidualnych zainteresowań, przygotowując absolwentów do potrzeb dzisiejszego rynku pracy.