Rekrutacja trwa

Nowy Partner CH z Białorusi

       W dniach 18-19 października br. w Mińsku na Białorusi podczas 23. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Moderns Means of Communications,   JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.  i JM Rektor Belarusian State Academy of Communication  prof. dr hab. Andrey Zenevich podpisali w obecności rektorów uczelni publicznych i niepublicznych z Białorusi, Niemiec, Kazachstanu, Uzbekistanu, Libii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz Azerbejdżanu  umowę o współpracy w zakresie wspólnego kształcenia w obszarze zarządzania, mobilności kadry dydaktycznej i studentów oraz realizacji wspólnych projektów naukowych. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wiceminister Ministerstwa Edukacji Wyższej,  przedstawiciele ambasad, studenci oraz liczni goście.