Rekrutacja trwa

Office Manager

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Office Manager
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 180

Praca na stanowisku wykwalifikowanego Office Managera cieszy się obecnie coraz większą popularnością, a jednocześnie wiąże się z coraz większą odpowiedzialnością. Profesjonalne zarządzanie biurem realnie wpływa bowiem na sprawne działanie firmy i każdej jednostki organizacyjnej. Pracodawcy przykładają więc coraz większą wagę do tego, aby ich biurem kierowały osoby zawodowo do tego przygotowane. Od wyspecjalizowanego Office Managera wymaga się posiadania zarówno konkretnych kwalifikacji i wiedzy, jak również wielu kompetencji miękkich, które wpływają na wizerunek firmy oraz pomagają nawiązywać i utrzymywać kontakty ze współpracownikami, partnerami biznesowymi i klientami.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Charakterystyka Studiów

Program studiów podyplomowych Office Manager, łączy w sobie wszystkie najistotniejsze zagadnienia, które powinien znać każdy kto planuje pracę jako osoba zarządzająca biurem. Wieloletnie doświadczenie naszej Uczelni na rynku edukacyjnym, umożliwiło nam stworzenie programu idealnie dostosowanego do potrzeb pracodawców. Program studiów Office Manager wyróżnia:

 • nastawienie na uczenie praktycznych umiejętności, kształtowanych podczas wielu zajęć warsztatowych;
 • kompleksowe przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy zawodowej, poprzez uwzględnienie w programie wielu interdyscyplinarnych dziedzin;
 • poświęcenie dużej ilości godzin na kształtowanie umiejętności miękkich, takich jak: autoprezentacja, efektywna komunikacja, negocjacje;
 • nowatorskie podejście do nauczanych treści, poprzez uwzględnienie takich zagadnień jak: sytuacje kryzysowe w biurze, etyka biurowa, radzenie sobie ze stresem, nowoczesne systemy realizujące wizje biura bez papierów;
 • intensywne zajęcia z biznesowego języka angielskiego.

Program studiów obejmuje również podstawowe zagadnienia prawno-biznesowe, związane z prowadzeniem biura, m.in.: zasady zarządzania projektowego, prawne aspekty administrowania dokumentami, podstawy marketingu oraz najnowsze rozwiązania technologiczne, które wspomagają pracę biura.

Program studiów

Semestr I

 • Moduł I: Efektywne zarządzanie biurem
  • Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe.
  • Efektywne zarządzanie zamówieniami biurowymi.
  • Organizacja zebrań i innych spotkań służbowych. Organizacja konferencji.
  • Organizacja delegacji i podróży służbowych.
  • Zarządzanie czasem. Efektywne zarządzanie kalendarzem.
  • Sytuacja kryzysowa w biurze.

  Moduł II: Administracja dokumentacją biznesową

  • Obieg dokumentów w biurze – organizacja i zarządzanie.
  • Korespondencja biurowa – sprawne streszczanie i odpowiadanie na korespondencję.
  • Techniki tworzenia dokumentów biurowych – zasady formatowania, użyteczne programy.
  • Dokumentacja handlowa – rachunki, faktury, rozliczanie podróży służbowych.
  • Ewidencja i archiwizacja dokumentów.

  Moduł III. Efektywna komunikacja

  • Zasady efektywnej komunikacji ustnej i pisemnej.
  • Efektywna obsługa klienta, radzenie sobie z trudnymi klientami.
  • Komunikacja z przełożonym, współpracownikami, klientami i firmami zewnętrznymi.
  • Komunikacja w biznesie – język biznesu, bariery komunikacyjne.
  • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe.

Moduł IV. Efektywna komunikacja

  • Autoprezentacja a kreowanie wizerunku firmy.
  • Dress code i mowa ciała.
  • Tworzenie dokumentów rekrutacyjnych – CV, list motywacyjny.
  • Wypowiedzi publiczne.
  • Radzenie sobie ze stresem.

Moduł V. Kwalifikacje dobrego Office Managera

  • Podejmowanie decyzji.
  • Negocjacje w biznesie.
  • Etykieta w zarządzaniu biurem.
  • Etykieta biurowa.
  • Savoir-vivre. Savoir-vivre w środowisku międzynarodowym.

Moduł VI. Business English

  • Słownictwo biznesowe w komunikacji i korespondencji w języku angielskim.

Semestr II

 • Moduł VII: Systemy i nowe technologie w biurze
  • Nowe technologie w biurze.
  • Praktyczne aplikacje biznesowe (programy tekstowe, zarządcze, bazy danych).
  • Programy do zarządzania treścią na stronach internetowych.
  • Programy do obsługi dokumentów handlowych.
  • Obsługa urządzeń biurowych i rozwiązywanie problemów technicznych.

  Moduł VIII: Warsztat idealnego Office Managera

  • Język jako narzędzie komunikacji – pisanie i redagowanie tekstów. Tworzenie treści na stronę www, korespondencja zewnętrzna i wewnętrzna.
  • Przygotowywanie zestawień biznesowych, wykresów, raportów.
  • Przygotowanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej (Power Point, Prezi).
  • Podstawy tworzenia projektów graficznych (materiałów promocyjnych, broszur, itp.)
  • Techniki szybkiego pisania.
  • Web research.

  Moduł IX. Organizacja i zarządzanie, podstawy prawa i marketingu

  • Wybrane kwestie kadrowe – podstawy prawa pracy (czas pracy, prawa i obowiązki pracownika/pracodawcy, wynagrodzenie).
  • Ochrona danych osobowych.
  • Podstawy przedsiębiorczości.
  • Podstawy rachunkowości.
  • Podstawy marketingu, promocji i Public Relations.
  • Zarządzanie projektowe.

Moduł X. Business English

  • Słownictwo biznesowe w komunikacji i korespondencji w języku angielskim.

Moduł XI. Seminarium dyplomowe/Praca dyplomowa

 •  

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2500,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1300,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA