Rekrutacja trwa

PATRONAT JM REKTORA CH-SGM

JM Rektor Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c obejmuje patronatem liczne wydarzenia naukowe i kulturalne. Patronat JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej jest wyróżnieniem honorowym.

 

Wypełniony poprawnie wniosek o objęcie wydarzenia Patronatem JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej prof. dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c należy złożyć nie później niż na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia w formie elektronicznej drogą mailową rektorat@humanum.pl . Decyzja o objęciu patronatem zostanie przekazana nie później niż 7 dni przed planowaną datą wydarzenia.

  • W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o objęciu Patronatem JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c organizator wydarzenia zobowiązany jest do oznakowania logotypem Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych dot. planowanego wydarzenia.
  • Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska zobowiązuje organizatora wydarzenia do przedstawienia projektów materiałów promocyjnych przed ich ostateczną realizacją – projekty należy wysłać drogą mailową na adres: rektorat@humanum.pl
  • Organizator wydarzenia może przesłać dodatkowe informacje o wydarzeniu, które po akceptacji zostaną umieszczone na stronie humanum.pl . Tekst powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków (ze spacjami) plus plik jpg z plakatem lub zdjęciem dot. wydarzenia.
 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

Kontakt w sprawie patronatu JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej

Tel.: +48 608 800 534
Email: rektorat@humanum.pl

 

Pobierz wniosek

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.