Patronat JM Rektora CH-SGM

#educationforsuccess

JM Rektor Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej Pan prof. dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c obejmuje patronatem liczne wydarzenia naukowe i kulturalne. Patronat JM Rektora Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska jest wyróżnieniem honorowym.

 

Wypełniony poprawnie wniosek o objęcie wydarzenia Patronatem JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej Pan prof. dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c należy złożyć nie później niż na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia w formie elektronicznej drogą mailową rektorat@humanum.pl . Decyzja o objęciu patronatem zostanie przekazana nie później niż 7 dni przed planowaną datą wydarzenia.

  • W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o objęciu Patronatem JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej Pan dr hab. Paweła Czarneckiego, MBA, Dr h.c organizator wydarzenia zobowiązany do oznakowania logotypem Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych dot. planowanego wydarzenia.
  • Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska zobowiązuje organizatora wydarzenia do przedstawienia projektów materiałów promocyjnych przed ich ostateczną realizacją – projekty należy wysłać drogą mailową na adres: rektorat@humanum.pl
  • Organizator wydarzenia może przesłać dodatkowe informacje o wydarzeniu, które po akceptacji zostaną umieszczone na stronie humanum.pl . Tekst powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków (ze spacjami) plus plik jpg z plakatem lub zdjęciem dot. wydarzenia.
 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

Kontakt w sprawie patronatu JM Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej

Tel.: +48 608 800 534
Email: rektorat@humanum.pl

 

Pobierz wniosek

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW