Rekrutacja trwa

Patronat JM Rektora CH

Udzielone patronaty

Jubileusz 60-lecia działalności AZS w Rzeszowie oraz na Podkarpaciu

JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c obejmuje patronatem liczne wydarzenia naukowe i kulturalne. Patronat JM Rektora Collegium Humanum jest wyróżnieniem honorowym.

Wypełniony poprawnie wniosek o objęcie wydarzenia Patronatem JM Rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c należy złożyć nie później niż na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia w formie elektronicznej drogą mailową rektorat@humanum.pl . Decyzja o objęciu patronatem zostanie przekazana nie później niż 7 dni przed planowaną datą wydarzenia.

  • W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o objęciu Patronatem JM Rektora Collegium Humanum dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c organizator wydarzenia zobowiązany jest do oznakowania logotypem Collegium Humanum wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych dot. planowanego wydarzenia.
  • Collegium Humanum zobowiązuje organizatora wydarzenia do przedstawienia projektów materiałów promocyjnych przed ich ostateczną realizacją – projekty należy wysłać drogą mailową na adres: rektorat@humanum.pl
  • Organizator wydarzenia może przesłać dodatkowe informacje o wydarzeniu, które po akceptacji zostaną umieszczone na stronie humanum.pl . Tekst powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków (ze spacjami) plus plik jpg z plakatem lub zdjęciem dot. wydarzenia.
 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat JM Rektora Collegium Humanum przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

Kontakt w sprawie patronatu JM Rektora Collegium Humanum

Tel.: +48 608 800 534
Email: rektorat@humanum.pl