Studia Jednolite Magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Nauczycielska)

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia obejmują dwie płaszczyzny kształcenia. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. W trakcie studiów student odbędzie zawodową praktykę kształtującą jego umiejętności praktyczne. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dla licencjatów lub magistrów
w Indywidualnej Organizacji Studiów

Studia niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) w indywidualnej organizacji studiów dla osób posiadających ukończone studia wyższe i tytuł zawodowy magistra lub licencjata to propozycja dla osób, które chcą zdobyć tytuł magistra Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie, szybciej dzięki przeniesieniu i zaliczeniu podobnych przedmiotów i osiągnięć z poprzednich studiów.

 
Studia obejmują dwie płaszczyzny kształcenia. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. W trakcie studiów student odbędzie zawodową praktykę kształtującą jego umiejętności praktyczne. Absolwent studiów może zdobyć pełne wykształcenie pedagogiczne, nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.