Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Studia Jednolite Magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zacznij studia od października
Wpisowe 0 zł do 29 czerwca

Studia obejmują dwie płaszczyzny kształcenia. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Studia na tym kierunku zapewniają przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedszkolach oraz w szkolnictwie jako nauczyciel klas 1-3.

KRÓTSZE STUDIA

Pedagogika dla licencjatów i magistrów

Studia niestacjonarne

Pedagogika w indywidualnej organizacji studiów dla absolwentów I stopnia studiów , to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w tej dyscyplinie, które chcą zdobyć tytuł magistra pedagogiki i ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie w czasie znacznie krótszym niż 5 lat. Dzięki zaliczeniu podobnych przedmiotów z poprzednich studiów można zdobyć pełne wykształcenie pedagogiczne, umożliwiające dostęp do zawodu pedagoga.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia obejmują dwie płaszczyzny kształcenia. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych.

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA WARSZAWA

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.