Rekrutacja trwa

Doctor of Business Administration (DBA)

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe DBA
 • Kierunek studiów Doctor of Business Administration (DBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)

Studia podyplomowe Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie.

 

 

Studia Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

 

Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia w Collegium Humanum to zintegrowane studia i systemowe podejście do zarządzania ochroną zdrowia przy wykorzystaniu narzędzi biznesowych, zapewniające multidyscyplinarne podejście do przywództwa oraz podejmowania decyzji w zarządzaniu placówką leczniczą.

 

Moduły programu studiów Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia zapewniają kwalifikacje do zrównoważonego i skutecznego podejmowania decyzji we wszystkich aspektach zarządzania w instytucjach ochrony zdrowia. Słuchacze studiów uzyskują możliwość poznania liderów w branży, światowej klasy wykładowców, międzynarodowych case study z zakresu zarządzania ochroną zdrowia oraz poznają wartości kultury oddziaływania i wydajności, w której zwrot z inwestycji zaczyna się od pierwszego dnia.

Absolwenci studiów Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

DBA w Collegium Humanum podlegają ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ.

Akredytacje i członkostwa

Wykładowcy

Prof. Jarosław J. Fedorowski

Polska Federacja Szpitali

Piotr Najbuk

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Vladimír Krčméry, Dr h.c.

St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava

prof. Dr. med. dent. Tilman Fritsch

IGMZI, Salzburg

lek.med. Barbara Jerschina

Grupa LUX MED

dr lek. med. Agnieszka Byszek

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Akademia De Virion

mgr Magdalena Gera-Pikulska, MBA

Management in Focus Collegium Humanum-SGM

dr David E. Kalisz

PSB Paris Scool of Business

dr Jarosław Chmielewski

dr n. med. Agnieszka Kacprzyk-Straszak, EMBA

Psycholog, psychotraumatolog, EMBA

mgr Marta Chalimoniuk-Nowak

Ekspert Rynku Medycznego.
Strateg, w Radzie Ekspertów BCC, prezes PSTZ.

mgr Krzysztof Fatalski

Ekspert Rynku Medycznego

dr Paweł F. Nowak

Ekspert Edukacji Zdrowotnej
Ewaluator Projektów Zdrowotnych

mgr Urszula Szybowicz

Polska Federacja Szpitali

Ligia Kornowska

Izabella Murawska-Deneau

Lek. Patryk Poniewierza, EMBA

mgr Tomasz Misztal

Dr Tomasz Tatara

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Program studiów

 1. Zarządzanie strategiczne
 • Podstawy zarządzenia w Unii Europejskiej i na szczeblach rządowych 
 • Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej 
 • Uwarunkowanie prawne zarządzania w Unii Europejskiej i na szczeblu rządowym
 
 1. Ład korporacyjny 
 • Pogłębione rozumienie Ładu korporacyjny jako sztuka kształtowania wewnętrznych regulacji firmowych.
 • Trójpodział władzy korporacyjnej
 • jak nie dopuścić do inflacji prawa?
 
 1. Zarządzanie projektami
 • „Thinking Tools” – narzędzia diagnozy strategicznej w niepewnych czasach
 
 1. Zarządzanie talentami i HR
 • Metodyka Lean Management w ochronie zdrowia
 • Przywódca i lider we współczesnym świecie.

 

 1. Etyka biznesu i CSR
 
 1. Ekonomia i finanse
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych
 • Podatek VAT w sektorze publicznym
 
 1. Prawo w biznesie (unijne, konstytucyjne, administracyjne, podatkowe, pracy, gospodarcze) 
 1. Etykieta i savoir vivre w biznesie
 2. Wykłady specjalne
program collegium humanum

Partnerzy

PROGRAMU DBA Zarządzanie w ochronie zdrowia

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
11400,00 zł
2 wpłaty półroczne
5900,00 zł
4 wpłaty kwartalne
3100,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: ksiegowosc@humanum.pl

Opłaty fakultatywne

London DBA Summit (Apsley Business School) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Doctor of Business Administration (DBA) Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

 

Opłaty fakultatywne są ustalane na bieżąco z ich organizatorem Partnerem studiów DBA w zależności od liczby zainteresowanych wyjazdem (min. 10 osób).

 

Uczestnictwo w wyjazdach fakultatywnych London DBA Summit jest dobrowolne.

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kamil Masiarz

Dyrektor Biura Obsługi Studiów Podyplomowych

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Poprzednie
Następne

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.