Rekrutacja trwa

Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe MBA
 • Kierunek studiów Art & Science – Nowe Media w Biznesie
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)- Art & Science – Nowe Media w Biznesie organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

 

MBA – Art & Science – Nowe Media w Biznesie są przeznaczone dla poszukujących inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy pragną w najbliższym czasie zajmować stanowiska kierownicze.

 

Moduły programu MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

Absolwenci studiów MBA – Art & Science – Nowe Media w Biznesie nabywają uprawnienia:
 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
 • menedżera ds. nowych mediów

Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie to prestiżowe i elitarne studia MBA uznawane za unikatowy na skalę Europy program inspirowany trendem art – business – science, oferujący najwyższej jakości wiedzę i umiejętności oraz rozwój instynktów.

Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

 

Partner merytoryczny Antal Poland

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Program zakłada:

 • rozwój samoświadomości ciała i interocepcji
 • elementy psychologii poznawczej i neuroestetyki
 • rozwój instynktów, poprzez które człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do
  osobistej integracji i rozwoju zawodowego
 • studiowanie związku zmysłów z instynktem i kreatywnością a co za tym idzie podniesienie
  umiejętności twórczych i kompetencji zawodowych
 • naukę obserwacji i krytycznej oceny sytuacji
 • rozwój twórczego rozwiązywania problemów
 • badanie świata wyobrażeniowego, rozwój abstrakcyjnego i twórczego myślenia
 • rozwój umiejętności konkretyzowania problemów oraz twórcze przyglądanie się nim
 • rewizję dotychczasowych kompetencji i zobaczenie ich w kreatywnej perspektywie
 • doświadczenie większej równowagi psychicznej, przy jednoczesnym wzroście spontaniczności i
  zdolności adaptacyjnych
 • wzrost cielesnej świadomości w rozwoju człowieka
 • doświadczenie własnego ciała obejmujące wszelkie świadome i nieświadome doświadczenia natury poznawczej i emocjonalnej. Mamy do czynienia ze specyficznymi czynnikami rozwoju kreatywności, związanymi z zastosowaniem sztuki performatywnej, do których można zaliczyć: synchronię, ekspresję, rytm, wizualizację, integrację, poczucie wspólnoty, wgląd, uczenie się nowych zachowań oraz symbolikę. Pozbycie się napięć i hamowania impulsów zmysłowych. Uczestnicy hamujący impulsy przez długi czas przestają być świadomi własnego napięcia lub bezruchu. Taka blokada energii w mięśniach powoduje zniekształcenie ciała czy niefizjologiczne poruszanie się, jednocześnie energia życiowa jest w ten sposób marnowana. Naszym uczestnikom w życiu zawodowym często towarzyszy poczucie alienacji. Ponieważ w programie uaktywniany jest kanał pozawerbalny, kontakt z drugą osobą staje się wielowymiarowy. Techniki pracy twórczej są świetnym sposobem na szybkie uaktywnienie, unaocznienie i poczucie aspektów interpersonalnych, choćby przez przestrzenną bliskość, jakość napięcia mięśniowego czy rytmy interakcji.

Program zajęć:

 • Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku (Public Relations, Social Media, Brand Management i Personal Branding)
 • Story telling
 • Digital Marketing 
 • Mobile Marketing  
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 • Etyka biznesu i CSR
 • BMC (Body Mind Centering)
 • Real time composition
 • Design Thinking
 • Telewizja, Broadcast marketing i nowe technologie w reklamie
 • Dynamika w biznesie
 • Projektowanie doświadczeń odbiorcy
 • Prawo autorskie i RODO
 • Search Engine Marketing (SEM)
 • Psychologia biznesu i mentoring
 • Marketing
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi (HR)
 • Przywództwo i coaching

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest uzyskanie zaliczenia z testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach).

Zdobądź Dyplom ukończenia unikatowych na skalę Europy Studiów

Oferujemy

Najwyższej jakości program rozwoju, unikatowy na skalę Europy

Międzynarodową kadrę ekspertów, wykładowców i inspiratorów

Prestiżowy Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Kameralne grupy
uczestników

Szkolenia

Program zakłada działania warsztatowe i szkoleniowe dla kadry najwyższego szczebla dostarczający kreatywności i rozwijający instynkt, zmysły i poznanie ucieleśnione. Naszą ofertę w szczególności kierujemy do osób, które osiągnęły w życiu sukces zawodowy i finansowy, ale po drodze straciły radość życia, poczucie jego sensu, cel i harmonię. Żyjąc w ciągłym stresie nie potrafimy już cieszyć się ze swoich osiągnięć, popadamy w stany frustracji i zobojętnienia. Innowacyjny i niespotykany dotąd program na celu powrót do zmysłów, pobudzenie instynktu, wydobycie prawdziwych emocji, przywrócenie harmonii i równowagi, uwolnienie od blokad i ograniczeń. Odzyskanie radości życia. Program zakłada szkolenie wyjazdowe w miejscu oddalonym od cywilizacji w bardzo dobrych warunkach hotelowych, z zapewnionymi salami warsztatowymi oraz możliwością prowadzenia części zajęć na świeżym powietrzu. Uczestnicy pracują zarówno grupowo jak i indywidualnie.

Dzięki nam uczestnik wchodzi w szczególną przestrzeń, w której ma możliwość bezpośredniego doświadczania, wyrażania oraz integrowania efektów swojej obecności i cielesności z dotychczasowymi kompetencjami zawodowymi. Uznane zostało istnienie inteligencji emocjonalnej. Nasze zajęcia szkoleniowe mają także wymiar symboliczny, pomagają wyrazić to, co nieświadome, trudne do zwerbalizowania. Uczestnicy szkolenia mają możliwość pełnej integracji z przeżyciami, odniesienie ich do wszystkich obszarów swojego funkcjonowania – fizycznego, emocjonalnego, myślowego i społecznego, a następnie ekspresji i refleksji nad tym, co się zadziało. Włączając ciało w prace dajemy uczestnikom szansę na to, by zaistnieli w pełni, ze swoimi myślami, emocjami oraz odczuwaniem fizycznym. W ruchu utrwalone wzorce zachowań mają szansę być eksplorowane, a niewyrażone, często powodują konflikt wewnętrzny emocje mają szansę się ujawnić i zostać wyrażone, dając miejsce na pojawienie się nowych reakcji. Ludzie najlepiej się uczą doświadczając, ucieleśniony sposób bycia, który każdy człowiek przejawia, oddaje wielowymiarową naturę i osobowość jednostki. Poprzez ruch uczestnik stymuluje instynkt i kreatywność, odkrywane gest po geście w procesie podążania za impulsami z ciała, w celu uzyskania pełni, integracji i autentyczności

Warsztaty

Twoi pracownicy są zmęczeni ? Towarzyszy im poczucie stresu? Czują się wypaleni zawodowo ? Brakuje im kreatywności i energii do działania? Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku stworzyliśmy unikatowy cykl warsztatów dla grup pracowników firm. Program skierowany jest dla każdej firmy a zajęcia personalizujemy biorąc pod uwagę obszar działalności oraz specyfikę pracy powierzonej nam grupy pracowników. Program zakłada działania warsztatowe dostarczające energii i kreatywności. Eliminujemy zmęczenie poprzez powrót do zmysłów. Pobudzamy instynkt rozwijający zmysły i poznanie ucieleśnione. Żyjąc w ciągłym stresie popadamy w stany frustracji i zobojętnienia. Innowacyjny i niespotykany dotąd program na celu przywrócenie harmonii i równowagi, uwolnienie od blokad i ograniczeń. Odzyskanie radości z życia zawodowego. Program zakłada spotkania warsztatowe w miejscu pracy lub w specjalnie przygotowanych salach warsztatowych. Uczestnicy pracują zarówno grupowo jak i indywidualnie. Naszą ofertę w szczególności kierujemy do osób, które chcą osiągać sukcesy w życiu zawodowym.

Spotkania warsztatowe zakładają

Teambuilding

Powrót do zmysłów

Techniki relaksacji

Innowacyjny coaching

Real time composition

Laboratorium innowacji

Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat kreatywności w języku polskim lub na specjalne życzenie w języku angielskim. W dodatku firma biorąca udział w zadaniu otrzymuje wystawiony przez Collegium Humanum-Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie certyfikat kreatywności oraz specjalną statuetkę.

 

* program warsztatów przygotowywany jest na zamówienie zainteresowanego.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9.900 zł
2 wpłaty półroczne
5.200 zł
4 wpłaty kwartalne
2.750 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)

W języku angielskim

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791) – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Obejrzyj film z Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA