Rekrutacja trwa

Master of Business Administration (MBA) – Elite Beauty & Aesthetics

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów MBA - ELITE BEAUTY & AESTHETICS
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 180

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) – Elite Beauty & Aesthetics organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

 

We współpracy z liderami zarządzania i marketingu w branży beauty Collegium Humanum wprowadza do oferty jedyny na świecie program MBA przeznaczony dla menedżerów zainteresowanych rozwojem marki osobistej i zarządzaniem instytucjami w sektorze beauty.

MBA – Elite Beauty & Aesthetics  w Collegium Humanum to unikalne połączenie klasycznych studiów biznesowych ze specjalizacją w budowaniu wizerunku eksperta i zarządzaniu placówkami będącymi częścią szybko rozwijającej się branży beauty. Nasz produkt kierujemy przede wszystkim do kosmetologów, lekarzy medycyny estetycznej, dermatologów, trenerów branży beauty, kadry menedżerskiej firm kosmetycznych oraz przedsiębiorców prowadzących kliniki medycyny estetycznej oraz gabinety kosmetyki profesjonalnej.

 

Moduły programu studiów MBA – Elite Beauty & Aesthetics  zapewniają praktyczne umiejętności i kwalifikacje niezbędne dla nowoczesnego menedżera w branży beauty. Absolwent studiów MBA posiada praktyczną wiedzę dotyczącą budowania marki osobistej, jako podstawowego elementu zrównoważonego i dynamicznego rozwoju biznesu beauty. Dodatkowo dzięki poznaniu liderów branży, światowej klasy wykładowców oraz międzynarodowych case studies są przygotowani do wdrożenia skutecznych strategii marketingowych, stworzenia procedur prawnego zabezpieczenia swojej firmy oraz pracowników, a także stworzenia wyróżniających standardów obsługi klienta zgodnych z modelem Elite Customer Experience.

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

Absolwenci studiów podyplomowych MBA spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).  

REKRUTACJA TRWA!

Dołącz do elity najlepszych menedżerów

Specjalistyczne studia dla menedżerów branży beauty

Doskonale znamy Twoją branżę, jej problemy i wyzwania, ale też nieograniczone możliwości skalowania biznesu.

Prestiżowe kwalifikację

Najbardziej rozpoznawalne i uznawane na całym świecie kwalifikacje menedżerskie. Idealne dla osób zainteresowanych byciem liderem w branży beauty.

Autorski program studiów

Nasze studia MBA są odpowiedzią na wcześniej zaniedbane potrzeby menedżerów i przedsiębiorców branży beauty. Został stworzony przez najlepszych liderów w tym sektorze

Elitarna oferta studiów

Collegium Humanum kolejny raz staje się pionierem światowego szkolnictwa wyższego. Jako pierwsi, w wymiarze globalnym, wprowadzamy produkt dostosowany do potrzeb branży beauty.

Zintegrowane i systemowe podejście do zarządzania w sektorze beauty & aesthetics

Program studiów to zintegrowane i systemowe podejście do zarządzania w sektorze beauty i medycyny estetycznej – wykorzystujące narzędzia biznesowe, gwarantujący właściwe i skuteczne podejmowanie decyzji przez liderów branży beauty.

Stawiamy na praktykę

Studia MBA opierają się przede wszystkim na zdobywaniu umiejętności i wiedzy poprzez zajęcia praktyczne, ćwiczenia i analizy studiów przypadku.

Program studiów

 • Elite Personal Branding, czyli jak zbudować efektywną markę osobistą?
  • Jak budować markę osobistą w social media: LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook,
  • Wizerunek eksperta – jak zbudować go poprzez komunikację oraz wygląd
  • Wystąpienia publiczne – sztuka porywania tłumów podczas szkoleń i konferencji
 • Marketing w Beauty Business i w Medycynie Estetycznej
  • Strategia marketingowa – czyli plan działania dla Twojej firmy,
  • Pozycjonowanie marki,
  • Tworzenie person klienta oraz audit niszy,
  • Pozyskiwanie klientów w social media
  • Budowanie własnych kanałów marketingowych
 • Zarządzanie w branży beauty & aesthetics
  • Przywództwo i zarządzanie ludźmi
  • Rentowność biznesu oraz wyznaczanie KPI
  • Skalowanie biznesu – strategia rozwoju marki
 • Prawo w Beauty Business i w Medycynie Estetycznej
  • RODO – czyli co musisz zrobić, żeby pozyskiwać dane poufne klientów oraz ich wizerunek
  • Odpowiedzialność cywilna oraz karna w branży beauty i medycynie estetycznej
  • Zabezpieczenie majątku na wypadek postępowania cywilnego
  • Klauzule niezbędne w dokumentacji klientów i pacjentów
 • Elite Customer Experience
  • Jak stworzyć, dopasowane do Twojego brandu, standardy obsługi klienta
  • Klient nie kupuje zabiegu, klient kupuje czas konkretnego eksperta – czyli psychologia klienta
  • Sytuacje trudne / kryzysowe w relacji z klientem
  • Jak znaleźć wartość dodaną Twojej firmy
  • Podróż klienta – czyli o spójności w komunikacji i designie: projekt wnętrz, visual design, identyfikacja, ton komunikacji.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest uzyskanie zaliczenia z testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach).

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)
 • dyplom uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)

W języku angielskim

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)

Fakultatywne ustawowe uprawnienia (na życzenie)

 • Certyfikat trenera branży beauty uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkoleń technicznych oraz biznesowych w branży BEAUTY & AESTHETICS – opłata 1500 zł
 • Kwalifikacje do  pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).
 • Kwalifikacje rolnicze nadające uprawnienia do zakupu gruntów (zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).
 • Na dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  przedszkoli i innych placówek oświatowych (Rozporządzenie `Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku Dz. U. z 2017 poz. 1597).
  • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019).

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata za rozszerzenie programu studiów do 400 godz.: 900 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA