fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Kultury

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów MBA - Menedżer Kultury
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 180

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) Menedżer Kultury organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, Academy of Executive Coaching Poland należąca do AoEC w Londynie oraz z firmą Antal, najstarszą i największą w Polsce firmą ekspercką z branży HR, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

Moduły programu MBA – Menedżer Kultury wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.


Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwenci studiów MBA – Menedżer Kultury nabywają uprawnienia:

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

 

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, oraz International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE).

Cel STUDIÓW

Studia mają charakter doskonalający, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury, jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze.

 

MBA „MENEDŻER KULTURY” COLLEGIUM HUMANUM to 180 godzin inspirujących zajęć prowadzonych przez praktyków i wielkie autorytety różnych obszarów kultury.


Nasi studenci studiów MBA „MENEDŻER KULTURY” poznają różne aspekty zarządzania, szczególnie ideę zarządzania humanistycznego oraz podstawy innych dyscyplin, związanych z szeroko rozumianą kulturą, będą także uczestniczyć w wielu projektach i warsztatach. Dzięki temu zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, które pozwolą na realizowanie lub powiększenie skali własnych projektów kulturalnych.

Zarządzanie kulturą to nie tylko tworzenie wydarzeń artystycznych: przedstawień teatralnych, koncertów, widowisk plenerowych, wystaw, różnych form popularyzujących ,,wysoką kulturę”, wspomagających ruch amatorski i edukacje muzyczną, to przede wszystkim zarządzanie budżetami, jak i skąd pozyskiwać dofinansowanie na projekty, jak sprawnie przeprowadzić promocje swoich wydarzeń artystycznych w mediach społecznościowych.

Celem naszych studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej i kształcenie umiejętności skutecznego działania. Stwarzamy szansę poprawy sytuacji zawodowej twórców, artystów, doskonalimy umiejętności menedżerów kultury, tworzymy możliwości dla wszystkich, którzy chcą zarządzać organizacjami i projektami w sferze kultury, niezależnie od ukończonego kierunku studiów.

Program MBA ,,MENEDŻER KULTURY” jest tak skonstruowany, aby nasi Studenci mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy o zarządzaniu, ekonomii, prawie, finansach, ekonomice kultury i polityce kulturalnej.

Wielkim wyróżnikiem naszych studiów MBA ,,MENEDŻER KULTURY” , będzie zaproszenie wielkich polskich artystów. Pragniemy wykorzystać doświadczenie niezaprzeczalnych autorytetów ze świata kultury, którzy na specjalnych seminariach będą się dzielić wiedzą i doświadczeniem zdobytym pracując i współpracując z najbardziej prestiżowymi instytucjami kultury na całym świecie. Teatry operowe, dramatyczne, filharmonie i galerie.

 

Tylko oferta COLLEGIUM HUMANUM MBA ,,MENEDŻER KULTURY’’ umożliwi kontakt studentów z wielkimi polskimi artystami, którzy brali udział w wielkich światowych produkcjach

Spotkania naszych studentów podczas seminariów z wielkimi osobowościami Polskiej Kultury mają być dla nich inspiracją do ich dalszych działań oraz poznaniem sposobów zarządzanie kulturą na świecie.

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

Program studiów

 • Prawo autorskie
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo handlowe i prawo gospodarcze
 • Jak założyć impresaryjną instytucję kultury
 • Teoria i metody organizacji
 • Zarządzanie personelem i konfliktem
 • Zarządzanie kulturą i oświatą
 • Biznesplan i strategia działania dla instytucji kultury
 • Finansowanie projektów z funduszy polskich i zagranicznych
 • Marketing, promocja i sponsoring
 • Negocjacje i sztuka komunikacji interpersonalnej
 • Aplikacje multimedialne dla kultury
 • Marketing: produkt w kulturze, reklama, kultura w mediach społecznościowych.
 • Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja, negocjacje
 • Źródła finansowania kultury. Fundusze UE
 • Sponsoring
 • Kreowanie wizerunku z wykorzystaniem internetu i mediów społecznościowych
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury
 • Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji (siebie i instytucji)
 • Kreowanie marki na rynku kultury
 • Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne: programy, sieci oraz modele polityki kulturalnej w Europie.
 • Seminaria z wielkimi twórcami kultury polskiej na świecie

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom o uzyskaniu kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
 • dyplom o uzyskaniu kwalifikacji wykształcenia dyrektorów i kierowników przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku Dz. U. z 2017 poz. 1597)

W języku Angielskim

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

OPŁATY FAKULTATYWNE (DOBROWOLNE)

 • Opłata za uzyskania uprawnień pedagogicznych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019) 1900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania: 1900,00 zł
 • Opłata za rozszerzenie programu studiów do 400 godz.: 900 zł

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 9 czerwca 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Obejrzyj film z Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW