Master of Business Administration (MBA)
– Sztuczna Inteligencja w Zarządzaniu Biznesem

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 17 Marca 2024 LIMIT MIEJSC!

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów MBA - Sztuczna Inteligencja w Zarządzaniu Biznesem
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 160

Uczelnia należy do CEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

W dobie cyfryzacji i postępującej automatyzacji, zarządzanie biznesem coraz częściej opiera się na technologiach bazujących na Sztucznej Inteligencji (AI). Użycie AI w analizie danych, prognozowaniu, personalizacji ofert i wielu innych aspektach działalności korporacyjnej, staje się nie tylko konkurencyjną przewagą, ale i koniecznością dla przetrwania na rynku. Program studiów MBA w zakresie AI w Zarządzaniu Biznesem dostarczy praktycznych umiejętności i głębokiej wiedzy w tym obszarze, umożliwiając studentom nie tylko zrozumienie, ale i efektywne wykorzystanie AI w codziennej działalności firmy.

Absolwenci studiów MBA – Sztuczna Inteligencja w Zarządzaniu Biznesem  nabywają uprawnienia:

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

MBA Sztuczna Inteligencja w Zarządzeniu w Biznesie: Otwarte dla Wszystkich

 

Nasz program MBA skupia się na praktycznym wykorzystaniu narzędzi AI w zarządzaniu, bez wymagań dotyczących wcześniejszego wykształcenia informatycznego. Zapewniamy kompleksowe szkolenie, które umożliwia zrozumienie i efektywne korzystanie z AI w biznesie. Nasz cel to wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do wykorzystania AI w innowacyjnym zarządzaniu. Zapraszamy osoby z różnorodnymi doświadczeniami, pragnące prowadzić innowacje w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Kluczową Przewagą Strategiczną w Twoich Rękach

Sztuczna inteligencja nie jest już wyłącznie domeną programistów czy inżynierów. Jest to narzędzie, które może zrewolucjonizować zarządzanie na każdym poziomie. My wiemy, jak Ci to umożliwić.

Zautomatyzuj Swoją Firmę, Zautomatyzuj Sukces

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile możesz zyskać, efektywnie wykorzystując automatyzację i AI w swojej organizacji? Odpowiedź jest prosta: nieograniczone możliwości. Tym bardziej, że wiedza ta nie jest już opcją, ale koniecznością. Kto jej nie posiada, ten pozostaje w tyle.

Nowa siedziba w Warszawie uroczyście otwarta!

Zapisz się na unikatowy program MBA w Collegium Humanum. Nie jest to tylko inwestycja w Twoją edukację, ale przede wszystkim w Twoją przyszłość. Collegium Humanum — tu zaczyna się przyszłość zarządzania.

Nie Tylko Wiedza, Ale i Praktyczne Umiejętności

Nasz program nie jest kolejnym akademickim ćwiczeniem. To narzędzie, które zmieni Twoje postrzeganie zarządzania. W Collegium Humanum nie tylko zrozumiesz teoretyczne podstawy AI, ale także nauczysz się ich praktycznego zastosowania w rzeczywistym świecie biznesu.

Liderem Jesteś czy Nim Będziesz, Tu się Rozwijasz

Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, czy też zamierzasz ją założyć, brak zrozumienia dla roli sztucznej inteligencji w zarządzaniu może być Twoim największym błędem. Nie pozwól, by przyszłość Cię wyprzedziła. Zostań liderem nowej ery.

PROGRAM

W skład programu wchodzą przedmioty, które oferują kompleksową wiedzę i umiejętności, począwszy od analizy danych, przez automatyzację procesów, aż po strategiczne i etyczne aspekty zastosowania AI w biznesie. Taki wybór jest zgodny z przewidywaniami na najbliższą dekadę i zapewni absolwentom wszechstronne kompetencje, zwiększając ich wartość na rynku pracy.

Semestr I (80 godzin)

 • Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji (10 godzin)
 • Krótka charakteryzacja AI i jej roli w dzisiejszym świecie.
 • Statystyka i Analiza Danych (15 godzin)
 • Jak prawidłowo interpretować i analizować dane.
 • Machine Learning w Biznesie (20 godzin)
 • Podstawowe algorytmy i ich zastosowanie w zarządzaniu.
 • Zarządzanie Projektami IT (15 godzin)
 • Efektywne prowadzenie projektów technologicznych.
 • Etyka i Prawo w AI (10 godzin)
 • Aspekty prawne i etyczne korzystania z AI w biznesie.
 • Cyberbezpieczeństwo (10 godzin)
 • Ochrona danych i infrastruktury.

 

Semestr II (80 godzin)

 • Zarządzanie Zespołem w Epoce AI (15 godzin)
 • Jak AI wpływa na zarządzanie zespołem.
 • AI w Marketingu (10 godzin)
 • Automatyzacja i personalizacja kampanii.
 • Finanse i AI (15 godzin)
 • AI w analizie finansowej i prognozowaniu.
 • Strategia Biznesowa i AI (20 godzin)
 • Wpływ AI na planowanie i implementację strategii.
 • Big Data (10 godzin)
 • Wykorzystanie dużych zbiorów danych w zarządzaniu.
 • Podsumowanie i Case Study (10 godzin)
 • Analiza przypadków zastosowania AI w różnych sektorach.

 

Zainwestuj w swoją przyszłość, zapisując się na nasz program MBA. Collegium Humanum — tu zaczyna się przyszłość zarządzania.

Opracowanie programu studiów MBA z zakresu “Sztuczna Inteligencja w Zarządzaniu Biznesem” jest wynikiem dokładnej analizy i prognozy dotyczącej roli AI w biznesie na przestrzeni najbliższej dekady. Poniżej przedstawiam uzasadnienie dla takiego wyboru przedmiotów:

Nowa siedziba w Warszawie uroczyście otwarta!

Wzrost zastosowania AI w biznesie

W nadchodzących latach oczekuje się dynamicznego wzrostu wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach biznesu, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, marketing czy zarządzanie łańcuchem dostaw. Wykorzystanie AI do analizy dużych zbiorów danych, przewidywania trendów i automatyzacji procesów to już nie tylko domena wielkich korporacji, ale również coraz częściej średnich i małych przedsiębiorstw.

Interdyscyplinarność i praktyczność

Program został zaprojektowany w sposób interdyscyplinarny, aby absolwenci mogli zrozumieć i wykorzystać sztuczną inteligencję w różnych aspektach zarządzania. To jest zgodne z prognozami, że umiejętności interdyscyplinarne będą coraz bardziej cenione, gdyż technologie te będą przenikać różne dziedziny zarządzania.

Nowa siedziba w Warszawie uroczyście otwarta!
Nowa siedziba w Warszawie uroczyście otwarta!

Odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe

Prognozy rynkowe wskazują na rosnący popyt na specjalistów z zakresu AI. Wykształcenie kadry zdolnej do efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu będzie miało kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw.

Etyka i społeczne aspekty AI

Wraz z rosnącym wykorzystaniem AI, pojawiają się pytania dotyczące etyki, odpowiedzialności i wpływu na społeczeństwo. W nadchodzących latach oczekuje się narastających nacisków na transparentność i etyczną odpowiedzialność w użyciu AI, dlatego też program zawiera przedmioty poświęcone tym zagadnieniom.

Nowa siedziba w Warszawie uroczyście otwarta!

Dlaczego warto?

 • Innowacyjność: Wejdź w świat najnowszych trendów i technologii, które kształtują współczesny rynek.
 • Eksperci: Nauka pod okiem doświadczonych specjalistów i praktyków branżowych.
 • Kariera: Otwórz sobie drzwi do korporacji światowej klasy i innowacyjnych startupów.
 • Kompetencje: Poznaj niezbędne umiejętności do automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych.

Co Cię czeka?

Nasz program oferuje starannie wyselekcjonowane kursy, które łączą teorię z praktyką. Obejmuje on tematy takie jak Automatyzacja Procesów Biznesowych, AI w Zarządzaniu Finansami, Głębokie Uczenie w Biznesie, i wiele więcej.

 

 • Rozwijaj biznes: Dowiedz się, jak analiza danych i AI mogą wpłynąć na Twoje decyzje strategiczne.
 • Automatyzuj i skaluj: Naucz się, jak automatyzacja i algorytmy AI mogą usprawnić zarządzanie zasobami, prognozowanie popytu i zwiększenie efektywności.
 • Bądź na czasie: Sztuczna Inteligencja to narzędzie, które już dzisiaj zmienia oblicze zarządzania. Nie pozostawaj w tyle!

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791) – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 17 marca 2024 

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Programy dofinansowujące skierowane do pracowników i pracodawców z całej Polski. Ich celem jest wsparcia dostosowania pracowników i przedsiębiorców do zmian demograficznych na rynku pracy, wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.  Programy krajowe obejmują także dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy. Więcej informacji na stronie:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

https://www.parp.gov.pl/

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Poziom dofinansowania: dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia, dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.

Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego – najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.

 

Więcej informacji na stronie:

https://kfs.pl/

urzędy pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Partnerstwa i rejestry

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
The European Council
of Leading Business Schools

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.