Rekrutacja trwa

Porozumienie o współpracy Collegium Humanum Filia w Rzeszowie z Gabinetem Psychoterapii SOUND MIND w Rzeszowie

26 sierpnia br. Collegium Humanum Filia w Rzeszowie zawarła porozumienie o współpracy z rzeszowskim Gabinetem Psychoterapii SOUND MIND. Naszą Uczelnię reprezentowała Prorektor Małgorzata Dubis, natomiast po stronie Gabinetu SOUND MIND była to Pani Anna Podstawka. 

 

Porozumienie ma na celu rozwój współpracy, doskonalenie procesu dydaktycznego, podnoszenie jakości kształcenia i popularyzację osiągnięć nauki. W ramach współpracy, studenci Collegium Humanum będą mieli możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w czasie  odbywania praktyk w obszarach psychologii i psychoterapii.

 

Serdecznie dziękujemy za zaufanie! Wierzymy, że nasza współpraca będzie bardzo korzystna dla obu stron.