Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Porozumienie Collegium Humanum i Gminy Wyszków

9 listopada br. w Wyszkowie, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. – Rektor Collegium Humanum i Burmistrz Wyszkowa – Pan Grzegorz Nowosielski, podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy gminą, a uczelnią. Collegium Humanum dołącza tym samym do grona uczelni wyższych będących partnerami Gminy Wyszków.

 

Zakres współpracy Collegium Humanum i Gminy Wyszków obejmuje organizację spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji popularyzujących naukę, organizację kursów, szkoleń, konkursów, warsztatów promujących nowoczesne rozwiązania techniczne, innowacyjność, aktywność, współpracę w organizacji dorocznej imprezy edukacyjnej odbywającej się w Wyszkowie – Wyszkowskiego Dnia Nauki. To także wspólne projekty badawcze i wydawnictwa naukowe, współpraca w organizacji praktyk studenckich i staży dla absolwentów, ustalanie tematyki prac dyplomowych studentów w ramach współpracy partnerskiej, prowadzenie pracy badawczej i naukowej studentów oraz słuchaczy w tematach stanowiących zainteresowanie obu stron.

 

Celem kooperacji Collegium Humanum oraz Gminy Wyszków jest również popularyzacja wiedzy i podejmowanie działań na rzecz jej upowszechniania, budowanie kapitału intelektualnego i społecznego Wyszkowa, w tym m.in. wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, umiejętności oraz poziomu edukacji mieszkańców.

 

Dziękujemy Panu Przemysławowi Cichockiemu, MBA, DBA – Członkowi Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum, Członkowi Zarządu Powiatu Legionowskiemu oraz Doradcy Związku Miast Polskich, który był inicjatorem podpisania porozumienia.  

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.