Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Porozumienie Collegium Humanum i Państwowego Muzeum Etnograficznego

23 października br. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, Dr h.c. – Rektor Collegium Humanum podpisał porozumienie o współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Organizację reprezentował Zastępca Dyrektora Muzeum – Pan Doktor Józef Zalewski.

W ramach kooperacji Państwowe Muzeum Etnograficzne oraz Collegium Humanum zobowiązały się do działania w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym i naukowym.

 

Zakres świadczeń obejmuje m.in.

  • Możliwość odbywania wolontariatów lub praktyk dla studentów Collegium Humanum
  • Organizowanie wspólnych przedsięwzięć, inicjatyw kulturalnych i naukowych np. wystaw, sesji naukowych, wykładów, sympozjów, seminariów, konferencji naukowych i popularnonaukowych, spotkań z twórcami itp.
  • Umożliwienie przeprowadzania zajęć i projektów edukacyjnych dla studentów, mających na celu pogłębianie wiedzy – w tym wycieczek z przewodnikiem Muzeum
  • Inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Organizowanie konkursów dla studentów na wybrane projekty
  • Konsultacje merytoryczne, współprace naukowe
  • Podejmowanie działań w zakresie wspólnego ubiegania się o projekty badawcze i dydaktyczne zarówno krajowe jak i międzynarodowe

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.