Rekrutacja trwa

Porozumienie o współpracy Rzeszowskiej Filii Collegium Humanum z UKS Feniks Dębica

Rzeszowska Filia Collegium Humanum reprezentowana przez Prorektora mgr Izabelę Kulaga, MBA podpisała umowę partnerską z klubem pływackim UKS Feniks Dębica na czele którego stoi Prezes Bartłomiej Kołodziej. 

W składzie zawodników Klub ma wielu reprezentantów Polski, Mistrzów Polski, multimedalistów Mistrzostw Polski oraz medalistów imprez europejskich. Działania Klubu mocno wspiera absolwentka MBA Collegium Humanum Otylia Jędrzejczak – Mistrzyni Olimpijska w pływaniu oraz Trener Mentalny zawodników UKS Feniks Dębica Norik Koczarian, którzy byli obecni podczas spotkania.

 

Intencją zawartego porozumienia jest nawiązanie współpracy między Stronami, m.in. w zakresie wielowymiarowej promocji, nauki i sportu.  Collegium Humanum jako partner naukowy stworzy dla zawodników przyszłych studentów trenującym w UKS Feniks takie warunki do nauki  aby mogli  z całkowitym zaangażowaniem kontynuować karierę sportową.

 

Podczas spotkania omówione zostały plany współpracy oraz strategia rozwoju realizowanego projektu.  Obydwie strony zadeklarowały także swoje zainteresowanie organizacją warsztatów, konferencji, imprez sportowo – rekreacyjnych, przez co młodzi ludzie będą mogli zdobywać doświadczenie i umiejętności praktyczne.

 

Planowane inicjatywy na zasadzie partnerstwa pozwolą obu stronom wejść na inny poziom. Głębsza i efektywna relacja oparta na zaufaniu oraz wyznawaniu takich samych wartości, to klucz do odnoszenia wzajemnych sukcesów, a wymiana doświadczeń, sprzyjać będzie inkubacji nowych inicjatyw. To kolejny krok w działaniach Uczelni przyczyniający się do rozwoju, promocję i upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród społeczeństwa. Sport jest jedną z  dziedzin życia społecznego, o którą Uczelnia zamierza

zadbać ze szczególną starannością.