Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Rzeszowie

Porozumienie partnerskie o współpracy Rzeszowskiej Filii Collegium Humanum z Fundacją Aprobata

Rzeszowska Filia Collegium Humanum podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją APROBATA, która w swojej działalności statutowej  realizuje szeroko pojętą pomoc osobom potrzebującym, w trudnej sytuacji, pomoc w zakresie wyrównywania szans tych osób, podejmuje działania na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania charytatywne, ochronę i promocję zdrowia czy działania na rzecz promocji rehabilitacji leczniczej. 


Symbolicznego podpisania porozumienia o współpracy dokonała Prorektor Rzeszowskiej Filii Collegium Humanum mgr Izabela Kulaga, MBA, a ze strony Fundacji Jolanta Fień Prezes Zarządu.


W ramach zawartego porozumienia uczelnia zobowiązała się wspierać organizację merytorycznie i organizacyjnie. Fundacja APROBATA będzie natomiast zachęcać i motywować studentów do angażowania się w akcje społeczne i działalność charytatywną. Umożliwi studentom aktywnie współuczestniczyć w bieżącej działalności oraz realizować praktyki zawodowe.


Porozumienie ma charakter długofalowy. To bardzo cenne partnerstwo. Nasi studenci będą mogli w jeszcze większym stopniu angażować się w życie społeczne i stale się rozwijać w sferach: intelektualnej, osobowościowej i emocjonalnej.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.