Rekrutacja trwa

Porozumienie z Fundacją z Miłości do Życia

Prorektor Collegium Humanum Filii w Rzeszowie prof. CH dr Małgorzata Dubis, MBA  podpisała porozumienie z Fundacją z Miłości do Życia  reprezentowaną przez mgr Annę Lipską.

 

Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Collegium Humanum Filia w Rzeszowie a Fundacją Z Miłości Do Życia z siedzibą w Rzeszowie. Fundacja  zajmuje się  niesieniem pomocy rodzinom i osobom które znalazły się  w trudnej sytuacji życiowej, młodzieży z problemami oraz dzieciom chorym i niepełnosprawnym.

 

Celem współpracy jest określenie  możliwości odbywania praktyk  studentów oraz staży dla  absolwentów Uczelni. Porozumienie przewiduje również zachęcanie do angażowania się studentów  w świadczenie pomocy osobom potrzebującym.

 

Aktualnie Fundacja realizuje projekty związane z promocją zdrowia psychicznego i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym oraz profilaktyka i  psychoedukacją z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży. W związku z realizacją projektów nasi  studenci będą mogli realizować praktyki, które  pozwolą na wykorzystanie aktualnej  ich wiedzy  oraz zdobycie umiejętności  i kompetencji  niezbędnych do wykonywania zawodu psychologa i pedagoga.