Rekrutacja trwa

Prof. Collegium Humanum dr Henryk Pietrzak doradcą Ministra Edukacji i Nauki

Doktor Henryk Pietrzak, Profesor Collegium Humanum, Filia w Rzeszowie, został powołany w skład Zespołu Doradców Społecznych Ministra Edukacji i Nauki. 

Powołania w dniu 8 czerwca 2021 roku dokonał Minister Edukacji i Nauki, prof. dr hab. Przemysław Czarnek.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradców Społecznych MEiN, zadaniem Zespołu jest:

  • analizowanie zagadnień i problemów dotyczących polityki oświatowej i naukowej oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków Ministrowi,
  • przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w obszarach działów administracji rządowej – oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka,
  • udział z głosem doradczym w naradach i spotkaniach,
  • realizowanie innych zadań zleconych przez Ministra.
 

Prof. Pietrzak zasiada we władzach Filii Collegium Humanum w Rzeszowie, pełniąc funkcję Pełnomocnika JM Rektora ds. Interesariuszy Zewnętrznych.