Rekrutacja trwa

Program im. Ulama – Mobilność międzynarodowa naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma przyjemność ogłosić swój pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Ulama. Celem inicjatywy jest zachęcenie zagranicznych naukowców do rozwijania ich kariery akademickiej poprzez intensyfikację międzynarodowej mobilności i umożliwienie im nawiązania współpracy z instytucjami nauki i szkodnictwa wyższego w Polsce. Program daje możliwość zarówno uznanym, jak i obiecującym naukowcom posiadającym co najmniej stopień doktora, odwiedzenia Polski w celu udziału przede wszystkim w projektach badawczych i dydaktycznych. 

Program oferowany przez NAWA jest szansą do pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami.

https://nawa.gov.pl/en/ scientists/program-im-ulama/ call-for-proposals