Rekrutacja trwa

Projektant kariery

Rekrutacja na edycję jesienną (zajęcia na żywo) do 10 września 2021!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Projektant kariery
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Projektant Kariery to kompetencje XXI wieku. Żyjemy w czasach, w których trudno o stabilność na polu zawodowym. Z tego powodu tak wiele osób poszukuje wsparcia – czy to ze względu na potrzebę otrzymania dodatkowej porcji motywacji, konstrukcji CV, czy z racji wypalenia zawodowego oraz chęci zmiany, czy rozpoczęcia nowego etapu w życiu. Dla firm z kolei, wyzwaniem jest zdobycie i utrzymanie pracowników, talentów, a także budowanie marki firmy. Kompetencje te są wsparciem w pracy z klientem indywidualnym, jak i dla firm zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

Akredytacje i członkostwa

Nowy kierunek studiów podyplomowych Projektant Kariery jest innowacyjnym, autorskim projektem edukacyjno-rozwojowym, opartym na zweryfikowanej wiedzy i wieloletnich doświadczeniach w pracy w biznesie. To projekt sprawdzony dający efekty. Jego celem jest kompleksowe przygotowanie uczestników, zarówno pod merytorycznym, jak i technicznym względem, do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy i zmieniającej się rzeczywistości jako Projektant Kariery – Career Designer, nowoczesny, kompletnie przygotowany doradca, mentor, mecenas, architekt ścieżki kariery i satysfakcjonującego życia zawodowego. Wiedza i kompetencje Projektanta Kariery znajdują zastosowanie zarówno w pracy z klientem indywidualnym, jak i wewnątrz organizacji rynkowych, a także w sektorze publicznym.

Projektant Kariery łączy efektywnie 3 style:

1. COACHING KARIERY – Zgodnie z naszym modelem szczególnie istotny w pierwszym etapie – ODKRYJ SIEBIE, także na etapie szukania celu zawodowego, dokonywania zmiany, rozwiewania obaw z tym związanych, rozwiązywania dylematów zawodowych.

2. DORADZTWO – Jako technika, która daje gotowe rozwiązania, podczas projektowania ścieżki kariery zawodowej, planowania jej, konstrukcji CV,LM, portfolio, profili biznesowych, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, budowanie wizerunku, czy budowanie marki osobistej.

3. MENTORING – Od mentora, który jest ekspertem, ma doświadczenie w danej dziedzinie, otrzymujesz wsparcie, wiedzę, gotowe wskazówki, na bazie których można dokonać wyboru.

CO WYRÓŻNIA KIERUNEK PROJEKTANTÓW KARIERY?

ABSOLUTNA NOWOŚĆ NA RYNKU

Projekt oparty jest na metodologii i autorskim modelu Careerdesign. Kompleksowo przygotowuje do pracy Projektanta Kariery. To pierwszy i jedyny taki kierunek studiów podyplomowych.

NOWE, PRESTIŻOWE KOMPETENCJE I SPECJALIZACJA

Kierunek zgodny z trendami zagranicznymi i zapotrzebowaniem rynku. To ponad 10 lat doświadczenia w projektowaniu kariery i 20 lat w biznesie. Projekt opracowany jest na realnych przypadkach, wysokiej skuteczności i efektach. Działa zarówno ogólnopolsko, jak i międzynarodowo. Przynosi znaczące korzyści w biznesie oraz w pracy z klientem indywidualnym.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA I METODY

Student po zakończeniu nauki otrzymuje Narzędziownik Projektanta Kariery online - narzędzia/ćwiczenia, testy, arkusze.

WSPARCIE MENTORINGOWE

Indywidualne podejście – opieka przed, w trakcie i po zakończeniu nauki (indywidualny mentoring, możliwość odbycia praktyk, udział w grupach superwizyjnych i warsztatowych, warsztat follow up). Wiedza przekazywana przez doświadczonych Projektantów Kariery z biznesowym zapleczem.

CO ZYSKA STUDENT PO UKOŃCZENIU STUDIÓW?

Nowy kierunek studiów podyplomowych Projektant Kariery jest innowacyjnym, autorskim projektem edukacyjno-rozwojowym, opartym na zweryfikowanej wiedzy i wieloletnich doświadczeniach w pracy w biznesie. To projekt sprawdzony dający efekty. Jego celem jest kompleksowe przygotowanie uczestników, zarówno pod merytorycznym, jak i technicznym względem, do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy i zmieniającej się rzeczywistości jako Projektant Kariery – Career Designer, nowoczesny, kompletnie przygotowany doradca, mentor, mecenas, architekt ścieżki kariery i satysfakcjonującego życia zawodowego. Wiedza i kompetencje Projektanta Kariery znajdują zastosowanie zarówno w pracy z klientem indywidualnym, jak i wewnątrz organizacji rynkowych, a także w sektorze publicznym.

Po ukończeniu kierunku absolwenci będą potrafili:

 • Przeprowadzić Diagnozę Kariery – ocenić punkt wyjścia i przygotować dopasowany proces.
 • Wesprzeć w zaprojektowaniu ścieżki kariery zgodnej z wartościami życiowymi i misją klienta/pracownika.
 • Zmienić przekonania ograniczające i wspierające.
 • Budować postawy korzystne w zmianach, karierze np. pewność siebie, asertywność.
 • Rozwiązać dylematy klientów związane z pracą.
 • Ocenić gotowość do zmiany zawodowej.
 • Odkryć wartości zawodowe, talenty, mocne strony i indywidualny SWOT.
 • Przygotować mapę kompetencji.
 • Ustalić konkretne cele i plan działania związany z rozwojem kariery.
 • Wspierać w różnych etapach zmiany zawodowej.
 • Stosować umiejętności coachingowe: budowanie atmosfery bezpieczeństwa, wzmacnianie, zadawanie pytań, odzwierciedlanie, parafrazowanie, klaryfikacja, praca z ciszą, intuicją, udzielanie informacji zawrotnej.
 • Stosować liczne ćwiczenia, narzędzia, strategie w projektowaniu i rozwoju ścieżki kariery.
 • Przygotować skuteczne dokumenty aplikacyjne (CV, LM), dostosować profile społecznościowe np. linkedin.
 • Potrafić wesprzeć klientów w poruszaniu się na rynku pracy i szukaniu pracy.
 • Przygotować kandydata do rozmów kwalifikacyjnych, rozmów o awansach, czy podwyżkach.
 • Określić archetyp marki osobistej klienta oraz zbudować przewagę konkurencyjną na rynku pracy.
 • Stworzyć swoją ofertę jako Projektanta Kariery oraz zbudować kontrakt do indywidualnej pracy z klientem.
 • Wspierać różne przypadki pracowników, klientów: manager, dyrektor, specjalista, kobieta powracająca na rynek pracy, student, rodzic, osoba z konkretnym celem, bez celu zawodowego, z dylematem zawodowym.

Cały proces oparty jest na autorskim modelu Careerdesign – odkryj siebie, zbuduj siebie, zaprezentuj siebie, działaj! Dzięki temu klient będzie potrafił kolejne zmiany dokonać samodzielniej i odważniej.

ADRESACI STUDIÓW

Nowy kierunek kierowany jest do osób, które chcą wspierać i wydobywać potencjał swoich klientów/pracowników, projektować ścieżki kariery, oferując im kompleksowe podejście, Zapraszamy m.in:

Osoby pracujące w działach HR, Rekrutacji

Studentów i absolwentów kierunków związanych z HR, rekrutacją, zarządzaniem

Menadżerów

Freelancerów, coachów, mentorów, doradców zawodowych, nauczycieli, psychologów oraz wszystkie osoby chcące wspierać innych w projektowaniu ścieżki kariery zawodowej i udoskonalić swój warsztat pracy.

NOWY KIERUNEK STUDIÓW

DUŻO PRAKTYKI

Działamy według modelu Career Design. Proces nauki odbywa się w ciągłym cyklu: Discover Yourself – Odkryj, Build Yoyrself – Zbuduj, Show Yourself – Zaprezentuj, Action! – Działaj!
Uważamy, że odkrywanie swoich predyspozycji, mocnych stron jest koniecznym wstępem do świadomego kierowania swoją ścieżką kariery edukacyjnej i zawodowej w zgodzie z własnymi wartościami, preferencjami, zdolnościami i kompetencjami. Na tym solidnym fundamencie budujemy spójny i autentyczny wizerunek, tożsamość zawodową, która w umiejętny sposób zaprezentowana wpływa na własny sukces, a także sukces firmy.
Mówiąc o kompetencjach projektanta kariery w firmie, mamy na myśli spojrzenie na pracownika jako jednostki, która poprzez zaplanowanie swojej ścieżki kariery wewnątrz organizacji (projektowanie ścieżki kariery w pionie, jak i poziomie), spójnej ze sobą, da zdecydowanie większe korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla firmy. W ten sposób pracownik chętniej pozostanie w firmie.

Szczególną wartość widzimy w świadomości siebie, autentyczności i budowaniu relacji z innymi ludźmi. Praca zawodowa w naszej kulturze jest ważną częścią życia – dlatego zależy nam, aby dawała satysfakcję i radość. Chcemy także, aby poszukiwanie własnej ścieżki kariery było szansą na odkrywanie siebie przy jednoczesnym zadbaniu o swój wizerunek zewnętrzny. Przywiązujemy dużą wagę do relacji oraz wiary w klienta/pracownika, w jego zasoby i drzemiący w nim potencjał będący źródłem naszej determinacji do doskonalenia naszej pracy.

PARTNERZY KIERUNKU

Agnieszka Kościuczyk

Careerdesign właściciel
Projektant Kariery, coach Kariery, mentor, trener biznesu

Małgorzata Dziubała

Strateg biznesu i kariery. Projektant kariery. Praktyk marketingu i sprzedaży. Trener i wykładowca. Mentor biznesowy.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Certyfikat APMG Change Management

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
5900,00 zł
2 wpłaty półroczne
3250,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

 

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Poprzednie
Następne

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.