Rekrutacja trwa

Psychodietetyka – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 24 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychodietetyka – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 35
 • LICZBA GODZIN 180

Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę od specjalistów w dziedzinie psychodietetyki, dostaniesz także narzędzia i rozwiniesz umiejętności w pracy z pacjentem mającym zaburzoną relację z jedzeniem.

Poznasz zarówno teoretyczne jak i praktyczne metody pracy z pacjentami na różnych etapach ontogenezy (tzw. z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy osobami starszymi). Poznasz aktualne badania i metody pracy i edukacji żywieniowej z zakresu dietetyki i psychologii.

Nauczysz się zarówno podstaw dietetyki, anatomii, fizjologii, diagnostyki i treningu, ale także metod stosowanych w psychologii i terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i systemowej. Poznasz metody postępowania w przypadku pacjenta chorego, zdrowego, a także w zakresie zaburzeń odżywiania typowych i atypowych, a także zmianą nawyków żywieniowych. Pokażemy Ci także jak pracować w przypadku neofobii żywieniowych, ARFID czy wybiórczości u pacjentów ze spektrum.

Otrzymasz narzędzia pozwalające wspomagać zmianę sposobu żywienia w pracy indywidualnej z klientem, a także w pracy z grupą i wdrażaniu zaleconych zmian. Pokażemy Ci jak stosować holistyczne podejście do odżywiania i zdrowia, analizować nawyki żywieniowe, eliminując błędy, zmieniając nastawienie pacjenta, związane z nieprawidłowymi nawykami.

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a w szczególności: dietetyków, psychologów i psychoterapeutów; lekarzy i pielęgniarek; nauczycieli, pedagogów i trenerów personalnych. Wcześniejsza wiedza w zakresie psychologii lub dietetyki nie jest konieczna.

Możliwość uzyskania tytułu i dyplomu: Master of Science – Psychodietetics

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna
 • Zespół składa się z osób, które pracują z pacjentami na co dzień
 • Duża część czasu poświęcona na ćwiczenia ze studium przypadku
 • Praktyczne materiały
 • Konkretne strategie
 • Możliwość praktyki lub stażu w gabinecie psychodietetycznym
 • Warsztaty z bilansowania jadłospisów
 • Elementy psychodietetyki bariatrycznej
 • Elementy psychoterapii i dialogu motywacyjnego

PROGRAM Studiów

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów oraz ćwiczeń i zajęć z aktywności fizycznej.

Moduł 1 Dietetyczny

 • Podstawy dietetyki – żywienie pacjenta zdrowego i chorego na różnych etapach ontogenezy
 • Bilansowanie jadłospisów dla różnych przypadków – teoria i zajęcia praktyczne
 • Co zamiast jadłospisu?

Moduł 2 Psychologiczny

 • Społeczne uwarunkowania problemów z odżywianiem
 • Specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Specyfika pracy z seniorami
 • Praca z osobami z zaburzeniami odżywiania

Moduł 3 Dietetyczny

 • Praca z seniorami
 • Neofobia żywieniowa – praca z rodzicem i dzieckiem
 • ARFID oraz jak rozszerzać dietę

Moduł 4 Psychologiczny

 • Coaching dietetyczny
 • Dialog motywujący w gabinecie psychodietetyka
 • Elementy terapii poznawczo – behawioralnej
 • Psychologia uzależnień – kiedy jedzenie staje się uzależnieniem

Moduł 5 Dietetyczny

 • Zaburzenia psychosomatyczne odżywania i wspólpraca ze specjalistami
  Żywienie człowieka w wybranych jednostkach chorobowych (m.in. otyłość, insulinooporność, cukrzyca typu 1 i 2, niedoczynność tarczycy, Hashimoto, zaburzenia odżywania, celiakia, alergie pokarmowe, IBS, niepłodność, PCOS, endometrioza, nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, nowotwory, dna moczanowa, choroba refluksowa przełyku)
 • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
 • Interakcje leków z żywnością

Moduł 6 Interdyscyplinarny

 • Ideał piękna w filozofii i sztuce
 • Ideał piękna w kontekście różnic międzykulturowych

Moduł 7 Psychologiczny

 • Praca z kryzysem w procesie psychodietetycznym
 • Motywacja w ujęciu psychodietetycznym
 • Komunikacja w czasie procesu pracy psychodietycznej

Moduł 8 Interdyscyplinarny

 • Etyka pracy psychodietetyka
 • Promocja i marketing w pracy psychodietetyka

Moduł 9 Prawny

 • Etyka pracy psychodietetyka
 • Promocja i marketing w pracy psychodietetyka

Moduł 10 Aktywność fizyczna

 • Aktywność fizyczna i sposoby motywacji do jej podejmowania
 • Elementy fizjologii i anatomii
 • Dostosowanie rodzaju aktywności fizycznej dla różnych grup
 • Wysiłek fizyczny a redukcja masy ciała
 • Przegląd różnych form aktywności fizycznej

Moduł 11 Psychologiczny

 • Emocje a jedzenie

Moduł 12 Psychologiczny

 • Zaburzenia odżywiania jako uzależnienie (korelacja)

Moduł 13 Psychologiczny

 • Praca z pacjentem w procesie psychodietetycznym case study
 • Tworzenie planu pracy z pacjentem w procesie psychodietetycznym
 • Psychologia zmian w procesie psychodietetycznym

Koordynator kierunku

Natalia Pokorna-Nowacka

Dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Doktorantka Uniwersytetu Medycznego. Studentka ostatniego roku psychologii ze specjalnością neuropsychologia. Szkoleniowiec, autorka i współautorka publikacji naukowych. Specjalista z 10 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem. Wykładowca akademicki.

Moduł związany z treningiem
oraz podstawami anatomii i fizjologii:

Paulina Stępniak

Dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Doktorantka Uniwersytetu Medycznego. Studentka ostatniego roku psychologii ze specjalnością neuropsychologia. Szkoleniowiec, autorka i współautorka publikacji naukowych. Specjalista z 10 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem. Wykładowca akademicki.

Moduł psychologiczny związany z zaburzeniami odżywiania, szczególnie w aspekcie uzależnień:

Marek Goworek

Pedagog, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Koordynator kierunku psychologia uzależnień, wykładowca akademicki, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych.

Moduł interdyscyplinarny

Agnieszka Hoffmann

Psycholog, psychotraumatolog, psychodietetyk, w trakcie certyfikacji psychoterapii w nurcie Gestalt

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom: Master of Science – Psychodietetics

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 24 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
5500 zł
2 wpłaty półroczne
2900 zł
4 wpłaty kwartalne
1500 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA