fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Psychodietetyka – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychodietetyka – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 35
 • LICZBA GODZIN 160

Słuchacze podczas studiów poznają teoretyczne i praktyczne aspekty oraz metody wspomagania  zmian w obszarze psychodietetyki dla różnych grup zainteresowań, jak np. młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży itp.

Zdobędą najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania.

Poza wiedzą z zakresu medycyny o chorobach dieto-zależnych oraz fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą zrozumieć istotę problemów związanych z odżywianiem, pozna przyczyny zaburzeń odżywiania oraz na skuteczne motywowanie do zmiany z zakresu dietetyki.

Otrzymają narzędzia pozwalające wspomagać zmianę sposobu żywienia w pracy indywidualnej z klientem, a także w pracy z grupą. Będą stosować holistyczne podejście do odżywiania i zdrowia, analizować nawyki żywieniowe, eliminując błędy niewłaściwego odżywiania, zmieniając nastawienie pacjenta, związane z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi.

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a w szczególności: dietetyków, psychologów i psychoterapeutów; lekarzy i pielęgniarek; nauczycieli, pedagogów i trenerów personalnych. Wcześniejsza wiedza z zakresu psychologii lub dietetyki nie jest konieczna.

Partnerstwo z Lion Group zapewnia praktyczność uzyskanej edukacji i możliwość korzystania z wieloletniego doświadczenia specjalistów w dziedzinie psychodietetyki, żywienia dzieci, leczenia otyłości, żywienia w sporcie oraz terapii specjalistycznych.

Możliwość uzyskania tytułu i dyplomu: Master of Science – Psychodietetics

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

PROGRAM Studiów

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów oraz ćwiczeń i zajęć z aktywności fizycznej.

Moduł 1 Dietetyczny

 1. Podstawy racjonalnego żywienia a modne diety
 2. Podstawy dietetyki kompedium wiedzy
 3. Zasady projektowania diet

Moduł 2 Psychologiczny

 1. Społeczne uwarunkowania problemów z odżywianiem
 2. Specyfika pracy dziećmi i młodziezą

Moduł 3 Dietetyczny

 1. Dietetyka – praca z dziećmi i młodzieżą
 2. Dietetyka – praca z seniorami

Moduł 4 Psychologiczny

 1. Specyfika pracy z seniorami
 2. Coaching dietetyczny

Moduł 5 Dietetyczny

 1. Zaburzenia psychosomatyczne odżywania i wspólpraca ze specjalistami
  Żywienie człowieka w wybranych jednostkach chorobowych (m.in. otyłość, insulinooporność, cukrzyca typu 1 i 2, niedoczynność tarczycy, Hashimoto, zaburzenia odżywania, celiakia, alergie pokarmowe, IBS, niepłodność, PCOS, endometrioza, nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, nowotwory, dna moczanowa, choroba refluksowa przełyku)
 2. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
 3. Interakcje leków z żywnością

Moduł 6 Interdyscyplinarny

 1. Ideał piękna w filozofii i sztuce
 2. Ideał piękna w kontekście różnic międzykulturowych

Moduł 7 Psychologiczny

 1. Praca z kryzysem w procesie psychodietetycznym
 2. Motywacja w ujęciu psychodietetycznym
 3. Komunikacja w czasie procesu pracy psychodietycznej

Moduł 8 Interdyscyplinarny

 1. Prawne aspekty pracy psychodietetyka

Moduł 9 Prawny

 1. Etyka pracy psychodietetyka
 2. Promocja i marketing w pracy psychodietetyka

Moduł 10 Aktywność fizyczna

 1. Aktywność fizyczna – sposoby motywowania do jego podejmowania
 2. Fizjologia aktywności fizycznej
 3. Dostosowanie rodzajów aktywności fizycznej dla różnych grup
 4. Wysiłek fizyczny a redukcja wagi
 5. Przegląd różnych form aktywności fizycznej

Moduł 11 Psychologiczny

 1. Emocje a jedzenie

Moduł 12 Aktywność fizyczna

 1. Aspekt psychologiczny pracy trenera personalnego

Moduł 13 Psychologiczny

 1. Praca z pacjentem w procesie psychodietetycznym case study
 2. Tworzenie planu pracy z pacjentem w procesie psychodietetycznym
 3. Psychologia zmian w procesie psychodietetycznym

Adresaci

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a w szczególności: dietetyków, technologów żywności; psychologów i psychoterapeutów; lekarzy i pielęgniarek; nauczycieli i pedagogów oraz innych osób, mających na co dzień kontakt z zaburzeniami odżywiania..

Cel

Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania. Poza wiedzą z zakresu medycyny o chorobach dietozależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz będą w stanie skutecznie zmieniać nastawienie pacjenta, związane ze zmianą nawyków żywieniowych. Dowiedzą się, jak oddziaływać na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę sposobu żywiania, jak motywować do leczenia dietetycznego oraz w jaki sposób przygotowywać programy edukacyjne dla różnych populacji, takich jak młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży itp.

CH Gold

DLACZEGO WARTO

Unikatowy i nowatorski kierunek studiów. Psychodietetyk to specjalista, który zajmuje się w sposób kompleksowy diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń odżywiania. Pomaga pacjentom w rozpoznaniu przyczyn problemów związanych z jedzeniem oraz wdrażaniu zaleconych zmian, które pozwalają na skuteczne leczenie zaburzenia odżywiania, również chorób wynikających z nieprawidłowego odżywiania.

Bogaty program zawierający aż 180 godzin zajęć.

Studia na wiodącej w kraju uczelni specjalizującej się w obszarze psychologii, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie studiów.

Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów.

Koordynator kierunku

mgr Agnieszka Hoffmann

Wykładowcy

Michał Tkaczyk

Trener personalny / Trener dla dzieci / Trener przygotowania motorycznego

Stanisław Rydzewski

Trener personalny, dietetyk i technolog żywności.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom: Master of Science – Psychodietetics

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 9 czerwca 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900 zł
2 wpłaty półroczne
2600 zł
4 wpłaty kwartalne
1400 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW