Psychologia kliniczna

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychologia kliniczna
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Studia podyplomowe Psychologia kliniczna to współczesna wiedza w zakresie diagnozy, uwarunkowań, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego dzieci i dorosłych.

Akredytacje i członkostwa

Cel studiów

Zapoznanie słuchaczy z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń.

Rozwijanie umiejętności i kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych obszarach i środowiskach.

Nabycie praktycznych umiejętności komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną.

Wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Absolwenci studiów nabywają

Wiedzę

 • uwarunkowań i rodzajów zaburzeń psychicznych
 • poznawczych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia i choroby
 • profilaktyki zaburzeń
 • form pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi
 • etycznych problemów pracy

Umiejętności

 • nawiązywania kontaktu z dzieckiem i dorosłym z zaburzeniami psychicznymi lub somatycznymi
 • planowania i organizowania pracy w zespole leczącym, funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • współpracy z rodziną chorego i rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub somatycznego
 • rozwoju osobistego – świadomości siebie i umiejętności samooceny

PROGRAM STUDIÓW 

Moduł I:  

 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej
 • Miejsce psychologii klinicznej we współczesnej psychologii i medycynie
 • Różne formy pomocy psychologicznej (poradnictwo, psychoterapia i in.)
 • Psychologia komunikacji (komunikowanie się z chorym i jego rodziną – przedstawienie diagnozy, rokowania; kontakt terapeutyczny, współpraca z chorym i rodziną)
 • Etyka zawodowa 

 

Moduł II:  

 • Psychologia zaburzeń psychicznych
 • Etiopatogeneza zaburzeń psychicznych
 • Główne klasyfikacje psychologicznych problemów zdrowotnych ( ze szczególnym uwzględnieniem ICD-10 i DSM V)
 • Psychopatologia ogólna

 

Moduł III:  

 • Neuropsychologia
 • Struktura i czynność ośrodkowego układu nerwowego jako podstawa funkcjonowania psychicznego człowieka
 • Przyczyny i rodzaje zaburzeń neuropsychologicznych oraz terapia i rehabilitacja osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • Specyficzne problemy psychologiczne osób z różnymi zespołami neurologicznymi
 •  Psychogeriatria

 

Moduł IV:  

 • Psychologia zdrowia i psychologia kliniczna w chorobach somatycznych  
 • Psychiczne, społeczne i zawodowe konsekwencje choroby somatycznej (specyfika chorób przewlekłych, terminalnych i in.)
 • Koncepcja i obraz własnej choroby oraz funkcjonowanie w roli chorego
 • Elementy psychoonkologii i psychologii bólu
 • Wsparcie psychologiczne i psychoterapia  

 

Moduł V:

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia emocjonalne, zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD), zaburzenia ze spektrum autyzmu i zaburzenia funkcjonowania społecznego
 • Depresja, próby samobójcze i inne zachowania autoagresywne
 • Upośledzenie umysłowe
 • Diagnoza zasobów osobistych i społecznych w problemach klinicznych dzieci i młodzieży (rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, osobowość, emocje, system rodzinny) oraz specyfika terapii psychologicznej w okresie rozwojowym

 

Moduł VI (dobrowolny tylko dla psychologów)

 • Kliniczna diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Diagnoza osobowości ( NEO-PI-R ACL, MMPI)
 • Diagnoza funkcji poznawczych

  

Koordynator kierunku:

Dr Teresa Panas

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
3900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2000,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1100,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.